Stäng

Innehåll

Personal­fortbildning

Prakticum erbjuder kortkurser och fortbildningar på svenska inom yrkesutbildningen i huvudstadsregionen och östra Nyland.

Utveckla din kompetens tillsammans med oss

Vi arbetar aktivt med att utveckla våra fortbildningar enligt arbetslivets och regionens behov. Bekanta dig med vårt utbud av fortbildningar och kortkurser. Vi vill vara ert naturliga val inom yrkesutbildningen på svenska.

Våra fortbildningar och kortkurser

Yrkeskompetenser vi erbjuder

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Förarnas yrkeskompetens syftar till att främja hälsan och säkerheten inte bara hos de anställda inom transportbranschen utan också hos vägtrafikanterna. Ett ytterligare syfte är att göra trafiken mer miljövänlig och stödja föraren i yrket. Därför finns en lag och en förordning som reglerar krav på yrkesförarkompetens för att få utföra sådana transporter.

Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning vart femte år för att förnya beviset.
Körtillstånd och yrkeskompetens är inte samma sak. De går sida vid sida, men är två olika saker.

Lag om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare 16.3.2007/273

För upprätthållande och komplettering av yrkeskompetensen ges förare fortbildning i de undervisningsämnen i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens som är viktiga för förarens uppgifter. Fortbildningen omfattar dock alltid undervisning som främjar ett tryggt, ekonomiskt och miljövänligt körsätt. Trafiksäkerhetsverket fastställer ett utbildningsprogram för fortbildningen. (22.12.2009/1315)

Giltighetstiden för förarens yrkeskompetens är fem år efter uppnådd grundläggande yrkeskompetens. Genom fortbildning kan giltighetstiden förlängas med fem år i sänder. Om föraren inte har upprätthållit yrkeskompetensen genom att delta i fortbildning, kan föraren på nytt erhålla giltig yrkeskompetens genom att genomgå fortbildningen.

Fortbildningen kan ges i perioder. Utbildningscentrumet utfärdar ett intyg över genomgången fortbildning eller del av fortbildningen. Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om fortbildningens innehåll och omfattning samt om övriga krav som gäller fortbildningen.

Lag om transportservice 320/2017
FörfS 307/2020

Hittar du inte det du söker?

Kontakta oss gärna med idéer på kurser vi kunde erbjuda. Vi utvecklar kontinuerligt vårt utbud och planerar och skräddarsyr gärna tillsammans fortbildning enligt arbetsplatsens behov. Kompetensutveckling när den är som bäst.

Gisela Andergård-Heiskanen
Ledare för arbetslivstjänster
+358 50 441 4334
[email protected]