Stäng

Innehåll

OPVA haltuun - Framåt med SSS

SSS – Studier som stöder studiefärdigheter

MÅL

Målet med projektet är att sprida bästa praxis om studier som stöder studiefärdigheterna i yrkesutbildningen och att utarbeta studiematerial av bra kvalitet som passar för en bred användning. Projektet ska vidare utarbeta verksamhetsmodeller och öka kunnandet hos utbildningsanordnarnas personal.

I OPVA haltuun – Framåt med SSS – projektet skapas en utbildningshelhet som stöd för ordnandet av studier som stöder studiefärdigheterna (SSS) för yrkesutbildningsanordnare.

RESULTAT

Som ett resultat av projektverksamheten blir ordnandet av SSS – studier nationellt enhetligare och jämlikheten förbättras betydligt i de genomföranden som erbjuds.

PROJEKTTID

1.1.2022- 31.12.2023

FINANSIÄR

Undervisnings- och kulturministeriet

DELGENOMFÖRARE

63 yrkesutbildningsanordnare