Stäng

Innehåll

Läroavtal och utbildnings­avtal

Yrkesutbildningen ordnas i nära samarbete med arbetsplatsen och en del av eller hela utbildningen sker i arbetslivet.

Så går det till

Utbildning som ordnas på en arbetsplats förverkligas enligt följande:

Läroavtal

Utbildningsanordnare, studerande och arbetsplatsen ingår ett tidsbundet avtal över hur studerande i praktiska arbetsuppgifter förvärvar kunnande på arbetsplatsen. Studerande har ett arbetsavtal och står i anställningsförhållande med arbetsplatsen.

 • Via läroavtal förvärvas eller stärks studerandes kunnande i yrket, vid rekrytering eller för personer i arbetslivet
 • Kan kompletteras med studier i olika lärmiljöer
 • Planeras alltid med arbetsgivaren. Studerande blir arbetstagare med ett skriftligt arbetsavtal
 • Passar i alla åldrar, min. 15 år
 • Studerande är i ett arbetsförhållande och arbetar i medeltal minst 25h/vecka
 • Studerande betalas avtalsenlig lön
 • Utbildningsersättning kan betalas till arbetsgivaren enligt överenskommelse
 • Läroavtal ingås för en eller flera examensdelar eller delar av dessa
 • Arbetsplatshandledare erbjuds introduktion i handledning samt info om studerandes mål och förutsättningar
 • Avtalets görs mellan studerande, arbetsgivare och utbildningsanordnare

Utbildningsavtal

Utbildningsanordnaren och arbetsplatsen  ingår ett tidsbundet avtal över hur studerande i praktiska arbetsuppgifter förvärvar kunnande på arbetsplatsen utan att ha ett arbetsavtal.

 • Vid utbildningsavtal förvärvas eller stärks studerandes kunnande på arbetsplatsen
 • Kombineras med studier i olika lärmiljöer
 • Planeras alltid med arbetsgivaren. Studerande förblir studerande
 • Passar alla åldrar
 • Studerande är inte i arbetsförhållande. Kan omfatta 1-5 dagar/vecka enl. överenskommelse
 • Till arbetsgivaren betalas ingen utbildningsersättning
 • Utbildningsavtal ingås för en eller flera examensdelar eller delar av dessa.
 • Arbetsplatshandledare ges introduktion i handledning samt info om studerandes mål och förutsättningar
 • Avtalet görs mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare.

Mixade avtal

Det är möjligt att kombinera utbildningsavtal och läroavtal på samma arbetsplats eller på flera arbetsplatser.


Vad behövs av arbetsplatsen?

Utbildning som ordnas på en arbetsplats eller vardagligt Lärande i arbetslivet, är ett målinriktad, handlett lärande, som  utvärderas regelbundet. 

För att ett läroavtal eller ett utbildningsavtal ska kunna ingås ska det på arbetsplatsen finnas: 

 1. Tillräcklig produktions- och serviceverksamhet
 2. Behövliga arbetsredskap
 3. Personal som har utbildning, yrkeskunskap och arbetslivserfarenhet
 4. För den studerande utses en kompetent ansvarig arbetsplatshandledare
 5. Studerande får regelbunden respons på hur kunnandet utvecklas, på ett överenskommet sätt
 6. Utbildningsanordnaren ansvarar för att studerande på arbetsplatsen uppnår de mål som uppgjorts

Som arbetsgivare har man en enastående möjlighet att själv vara med och välja och utbilda just en personal med de kompetenser och det kunnande som behövs. I gengäld får man kunniga och motiverade medarbetare. Man får vara med och bidra till att branschen och kunnandet utvecklas samt med att bygga broar mellan arbetslivet och läroanstalten. 


Sommarläroavtal

Kombinera sommararbete och studier! 

Arbetsgivaren har möjlighet att anställa en studerande på läroavtal för semesterperioden. I gengäld får man en motiverad arbetstagare, som är intresserad av branschen. Vi kartlägger tillsammans arbetsuppgifterna och planerar studierna utgående från arbetsplatsens och studerandes behov. Om sommaren förlöper väl kan man förlänga anställningen och läroavtalet, eller så småningom få en arbetstagare som redan är förtrogen med arbetsplatsen

För studerande inom yrkesutbildningen kan läroavtalet påskynda och effektivera lärandet och förkorta studietiden, samt ökar möjligheterna till anställning efter studierna. 

Läroavtalet är ett avtal mellan arbetsgivaren, sommararbetaren och Prakticum. För att ingå ett läroavtal krävs bl.a. att arbetstiden är minst 25h/vecka, lön utbetalas enligt kollektivavtal och att det finns en utsedd arbetsplatshandledare. Vi på Prakticum sköter byråkratin och hjälper och stöder med handledningen av studerande.  

Stöd Ukraina!