Stäng

Innehåll

Informations- och kommunikations­teknik

Informations- och kommunikationsteknik branschen

Inom branschen för informations- och kommunikationsteknik planerar man, bygger och upprätthåller informations- och kommunikationstekniska system som stöder olika funktioner i företag, organisationer och samhället.

Arbetsmöjligheter

Bli en expert i en växande bransch där möjligheterna till jobb är mycket goda. Kunniga personer inom informations- och kommunikationsteknik behövs i dag inom alla branscher.

  • En datanätsinstallatör kan installera kablage för datanät i enlighet med kundens krav och anvisningar. Hen beaktar konstruktioner och material som använts i datakommunikationsnät samt utför de mätningar och testningar som behövs för att säkerställa att systemet fungerar.
  • En elektronikmontör kan utföra installations-, testnings- och servicearbeten i koppling till elektronikinstallationer. Hen kan hantera komponenter och material som behövs vid elektronikinstallationer på ett korrekt sätt samt använda de verktyg och mätinstrument som behövs.
  • En IT-stödperson kan arbeta i en informations- och kommunikationsteknisk miljö med arbetsstationer, nätutrustning och domäner. Hen arbetar som en del av IT-administrationen samt hjälper användare vid olika tekniska problem i kundens utrymmen eller på distans.
  • En programutvecklare kan programmera, hantera information samt använda gränssnitt och versionshantering. Vid arbete som medlem i ett programutvecklingsteam kommunicerar hen med kunden, planerar implementeringen av programvaran och säkerställer kvaliteten på funktionerna.

Datanätsinstallatör

Grundexamen inom informations- och kommunikationsteknik. Komptetensområdet datanät.

Som datanätsinstallatör kan du ta i bruk datorer och datautrustning. Till det viktigaste kunnandet hör kommunikations- och datorutrustning för bostäder och affärsfastigheter, samt installation och konfiguration. Dessutom kan du serva datorutrustning och hemelektronik, samt installera och upprätthålla datanät, larmsystem och antennsystem.

Läs mer

Elektronikmontör

Grundexamen inom informations- och kommunikationsteknik.

Elektronikmontörsutbildningen ger förståelse av IT-världen. Vi går in på hur datorer fungerar i grund och botten. Under utbildningen studeras web-tekniker, nätverk, elektronik och inbyggda system. ’Internet of Things’ (IoT) kommer vara ett fenomen som skall skapas förståelse för genom praktiska övningar.

IT-stödperson

Grundexamen inom informations- och kommunikationsteknik.

Som IT-stödperson fokuserar du dig på datorer och nätverk. Du lär dig även att använda och skapa multimedia såsom fotografier, videosnuttar och animationer. Du får också lära dig en del om kundbetjäning och företagsamhet. Bli en expert i en växande bransch där möjligheterna till jobb är mycket goda. Datorkunniga personer behövs i dag inom alla branscher.

Läs mer

Programutvecklare

Grundexamen inom informations- och kommunikationsteknik.

Som programutvecklare fokuserar du på programmering och lär dig bland annat att planera och skapa webbplatser samt digitala produkter. Du lär dig att använda och skapa multimedia såsom fotografier, videosnuttar och animationer. Du får också lära dig en del om kundbetjäning och företagsamhet.

Läs mer

Har du frågor?

Jani Lehto
Ansvarig lärare för informations- och kommunikationsteknik
+358 41 731 3131
[email protected]