Stäng

Innehåll

Prakticum International

Vidga dina vyer och få internationella erfarenheter, både genom att åka utomlands men också här hemma.

Att skapa internationella erfarenheter för studerande och personal är ett av Prakticums strategiska tyngdpunktsområden

I korthet

På Prakticum har vi fokus på nordiskt samarbete men våra internationella partners finns också över hela Europa. Vi tar även emot internationella besökare och under läsåret 2019-2020 besökte ca 200 personer från hela världen Prakticum. Bland besökarna finns studerande, lärare, beslutsfattare och utbildningsexperter.

Att studera utomlands

Som studerande vid Prakticum kan du få internationella erfarenheter, både genom att åka utomlands men också här hemma. Du kan välja att utföra din inlärning på arbetsplatsen utomlands eller delta i något av våra flera internationella projekt. Vi organiserar internationella projekt även på hemmaplan så internationella erfarenheter kräver inte alltid resande.

Det finns också möjlighet för dig som studerande att välja en internationell examensdel i vilken du kan fokusera på internationalism, kulturkännedom och internationell arbetskultur. Prakticum samarbetar med yrkesutbildare och arbetsgivare runt om i Europa.

Internationell examensdel

Genom att välja den internationella examensdelen kan studerande fokusera på internationalism, kulturkännedom och internationell arbetskultur. Prakticum samarbetar främst genom Erasmus+ med yrkesutbildare och arbetsgivare runt om i Europa och erbjuder mobiliteter och praktik hos dessa samarbetspartners.

Den internationella examensdelen är en valfri examensdel som består av 10-15 kp. Alla studerande som väljer examensdelen gör en obligatorisk introkurs som huvudsakligen är nätbaserad. Introduktionskursen heter “Introduktion till utlandsstudier/arbete utomlands och efter kursen kan studerande förbereda sig för jobb- och studiemöjligheter utomlands och i internationella organisationer, förstå vikten av säkerhet i internationella sammanhang och i sitt agerande beakta kulturell sensitivitet och olika kulturer och vet hur hen anpassar sig till dem.

Övriga delar av examensdelen kan studerande välja mellan praktik på internationellt företag eller utomlands eller delta i organiserandet av ett internationellt evenemang.

Internationella projekt

Skapa internationella kontakter och bekanta dig med internationellt utvecklingsarbete. Läs mer om våra internationella projekt här.

In English

Yrkesinstitutet Prakticum is the only upper secondary vocational institution in the Greater Helsinki area where the language of instruction is Swedish and that offers initial vocational education for young people and adults.

The main unit is situated in Helsinki (Arabianranta), but there are also two smaller units in Porvoo. Prakticum has about 1200 students and there are 145 people working at the school. The target groups are both adults and young people and we have 12 different degrees including electricians, beauty careers, restaurant cooks and vehicle mechanics.

Prakticum is involved in several Erasmus+-projects and we are welcoming new partners and ideas. We also arrange visits for groups that are interested in our school.

Tillbaka upp