Stäng

Innehåll

Förändringsledning 2020

Projektet stöder implementering av yrkesutbildningsreformen och införande av den nya yrkesutbildningslagen 2018.

Speciell fokus riktas till den pedagogiska ledningens kompetensinriktning och kundperspektiv. Detta görs genom att stöda teamkoordinatorers ledarskapskompetenser och förändringsledning. Centrala metoder är Peer Learning och verksamhet som grundar sig på samarbete och att utveckla sitt ledarskap tillsammans (t.ex. kollegialt stöd).

Mål 1: Förbättrade ledningsprocesser och ett strukturerat arbetssätt som stödjer personalen vid förändringen.

Mål 2: Teamkoordinatorerna är insatta i teamkoordinator- uppgiften och leder förändringen av verksamhetskulturen.

Mål 3: Välfungerande processer  och arbetssätt för teamkoordineringen.

Målgrupp

Ledning, teamkoordinatorer, arbetsgrupper, studerande och arbetslivet.

Tid

1.11.2018- 31.12.2019

Finansiär

Utbildningsstyrelsen

Partners

Projektet är ett samprojekt mellan Optima (koordinator), Axell, Inveon, YA! och Prakticum.