Stäng

Innehåll

Ambassadörer för yrkesutbildningen

Projektet använder sig av influensermarknadsföring för att förbättra yrkesutbildningens dragningskraft och förstärka dess image. Projektet sammanför influensers (studerande, företag, samhälleliga påverkare) från yrkesutbildare runt om i Finland.

Varje medlem av nätverket förbinder sig till att rekrytera tre ambassadörer

  • En eller flera studerande
  • Företagarambassadör från utbildningsanordnarens område
  • Politiker / samhällelig influenser från utbildningsanordnarens område

Projektets ambassadörer kommunicerar om yrkesutbildningen utgående från det material som deras egna yrkesutbildare hjälpt till att producera. Influenserambassadörerna genomgår en digital skolning om projektets centrala delar. AMKE stöder nätverket och framförandet av dess meddelande nationellt.

Projektets kärnbudskap är Stolt yrkesproffs, ”Ylpeästi ammattilainen” på finska, med haschtaggarna #yrkesambassadörerna#yrkesstolthet samt #yrkesutbildning. #amislähettiläät #ammattiylpeys och #ammatillinenkoulutus på finska.

Projektet ordnar ”Roposen Amistreffit” på Instagram Live 10.2.2021

Projektet anordnar ett evenemang för målgruppen för den gemensamma ansökningen (GEA). Mikael Vuori aka ”Roponen” är en välkänd YouTuber och gamer/influencer. Han har 188 000 följare på YouTube och 77 000 följare på Instagram. Roposen Amistreffit kommer att hållas på Instagram Live den 10.2.2021 kl. 13 på Roponens konto @roponen.

I sändningen lyfter vi fram de orsaker för att välja yrkesutbildning som utvecklats av projektnätverket. Roponen själv har studerat till mediebranschen på ett yrkesinstitut. En turismstuderande från Esedu är med och diskuterar med Roponen på Instagram Live och du kan också ställa frågor under sädningen.

Ungdomar uppmuntras att delta. Naturligtvis kommer också alla som följer Roponen att få ett meddelande på Instagram när sändningen startar. Utbildningsinstitutionerna i projektnätverket delar sändningen i sina egna kanaler och marknadsför evenemanget med sina egna konton på Instagram.

Målgrupp

Den breda allmänheten, studerande, företag, samhälleliga påverkare

Tid

Finansiär

Utbildningsstyrelsen

Partners

Projektet koordineras av Careeria och Prakticum. Till nätverket hör Gradia, Esedu, Yrkesakademin och utbildningscentret för Sameområdet. Projektet är flerspråkigt, finska och svenska, samt till en del även på samiska.