Stäng

Innehåll

Smidiga övergångar i svenskfinland

Mål

  • Utveckla kompetensbaserade utbildningshelheter enligt arbetslivets behov för att möjliggöra flexibla studiestigar inom Prakticum.
  • Öka samarbete med regionala utbildningsarrangörer för en flexiblare övergång mellan utbildningsstadier och -former.
  • Öka handlednings- och utbildningspersonalens kompetens om erkännande av kunnande och kompetensbaserade utbildningshelheter i samarbete med arbetslivet.
  • Höja personalens vägledningskompetens kring personlig studieplan (PSP) och personliga studiestigar.
  • Samarbete med arbetslivet för att kartlägga kunskapsbehov och underlätta placering i arbetslivet.
  • Digitalisering av handledningsmaterial för studerande.
  • Utvecklingssamarbete med projekt som tangerar handledning och flexibla studievägar, t.ex. Stora Komet.
  • Flexiblare övergång från yrkesinstitut till vidare utbildning (pilot: Prakticum -> Arcada), samt förbereda studerande för yrkeshögskolestudier. Pilotutbildningar för samarbete mellan Prakticum och Arcada: närvårdare, merkonom och medieassistent.

Målgrupp

Utbildnings-, utvecklings- och handledningspersonal.

Tid

1.8.2016-31.7.2019

Finansiär

Utvecklingsprojektet delfinansieras med  ESF medel från NTM-centralen i Norra Österbotten och Svenska Kulturfonden.

Partners

YA! (koordinator),  Arcada, Inveon, Novia, Optima, Vamia och Prakticum