Stäng

Innehåll

Välkommen till Prakticum

Vi erbjuder yrkesutbildning, fortbildning, kortkurser och övrig kompetensutveckling. Vårt utbud passar såväl unga som vuxna. Dagens yrkesutbildning är mycket flexibel och möjliggör olika kombinationer av lärmiljöer. Du kan delta i närstudier, självstudier, nätkurser eller lära dig i arbetslivet. Lärande i arbetslivet kan ske både med och utan anställning.

Bekanta dig med vårt utbud

Du studerar enbart valda delar av en grundexamen eller yrkesexamen. Examensdelar passar dig som endast intresserar dig för eller behöver vissa kompetenser inom ett yrke. Kompetenspoängen för examensdelar varierar beroende på vilka delar du väljer att avlägga.

Fortbildning är för dig som endera från arbetsplatsens sida eller som privatperson behöver utveckla dina kompetenser inom ett visst område. Prakticums fortbildningar är även ett bra alternativ för dig som är förman eller föreståndare och vill fortbilda hela din personal.

En yrkesinriktad grundexamen ger dig yrkeskunskap och kunnande för ett yrke. En grundexamen passar dig som endera ska hitta ett kommande yrke efter grundskolan eller vill byta yrke och bransch efter en tid i arbetslivet. En grundexamen består av 180 kompetenspoäng.

Prakticums profileringar är för dig som utöver din grundexamen vill profilera dig enligt dina egna behov och ambitioner.

En specialyrkesexamen är för dig som specialisera dig inom det yrke som du redan har. I en specialyrkesexamen får du djupare yrkeskunskaper än vad som krävs för en yrkesexamen. Efter en specialyrkesexamen har du ett mångprofessionellt kunnande inom ditt yrke. En specialyrkesexamen består av 180 kompetenspoäng.

En yrkesexamen ger dig fördjupade kunskaper inom ett yrke. Yrkesexamen passar dig som redan har en grundexamen från tidigare. Med andra ord behöver du någon form av kunskap eller utbildning från tidigare för att studera till en yrkesexamen. En yrkesexamen består av 150 kompetenspoäng.

Du studerar enbart valda delar av en grundexamen eller yrkesexamen. Examensdelar passar dig som endast intresserar dig för eller behöver vissa kompetenser inom ett yrke. Kompetenspoängen för examensdelar varierar beroende på vilka delar du väljer att avlägga.

Fortbildning är för dig som endera från arbetsplatsens sida eller som privatperson behöver utveckla dina kompetenser inom ett visst område. Prakticums fortbildningar är även ett bra alternativ för dig som är förman eller föreståndare och vill fortbilda hela din personal.

En yrkesinriktad grundexamen ger dig yrkeskunskap och kunnande för ett yrke. En grundexamen passar dig som endera ska hitta ett kommande yrke efter grundskolan eller vill byta yrke och bransch efter en tid i arbetslivet. En grundexamen består av 180 kompetenspoäng.

Prakticums profileringar är för dig som utöver din grundexamen vill profilera dig enligt dina egna behov och ambitioner.

En specialyrkesexamen är för dig som specialisera dig inom det yrke som du redan har. I en specialyrkesexamen får du djupare yrkeskunskaper än vad som krävs för en yrkesexamen. Efter en specialyrkesexamen har du ett mångprofessionellt kunnande inom ditt yrke. En specialyrkesexamen består av 180 kompetenspoäng.

En yrkesexamen ger dig fördjupade kunskaper inom ett yrke. Yrkesexamen passar dig som redan har en grundexamen från tidigare. Med andra ord behöver du någon form av kunskap eller utbildning från tidigare för att studera till en yrkesexamen. En yrkesexamen består av 150 kompetenspoäng.
För sökande

Prakticum erbjuder ett stort urval utbildningar inom yrkesbranscher som samhället stöder sig på. Vad är just din grej?

Läs mer

För arbetslivet

Är du eller din personal intresserade av specifik fortbildning eller kanske du letar efter arbetskraft eller någon som kunde börja med ett läroavtal? Kontakta oss så fixar vi det!

Läs mer

Tjänster

Vad kan vi stå till tjänst med? Prakticum har ett brett urval tjänster, producerade av proffsen vid skolan. Du får tjänsten till ett förmåligt pris och våra studerande får erfarenhet, alla vinner! Vi har också utrymmen att hyra.

Läs mer

Aktuellt

På Prakticum händer det hela tiden. Nedan kan du läsa våra senaste nyheter och artiklar.

Nyheter

Antagningsresultat hösten 2024

Lista på antagna Gratulerar till studieplatsen! Här hittar du namnen på de som i gemensam ansökan gett tillstånd till publicering…

Nyheter

Utexaminerade gratuleras

Idag firar Prakticum sina examinander i både Helsingfors och Borgå. Stort grattis! Många blir utexaminerade redan tidigare Trots att de…

Evenemang

Dimission 31.5.2024

Fredagen 31.5.2024 firar vi dimission i både Helsingfors och Borgå. Stort grattis till dig som blir utexaminerad! Helsingforsstuderande firar dimission…

Nyheter

Prakticums nya styrelseordförande vald

Styrelsen för Prakticum, Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab, höll en extra bolagsstämma idag 15.2.2024. På bolagsstämman valdes Tom Böhling till…

Nyheter

Helsingforsenheten på distans grund av strejk

På onsdag och torsdag 14-15.2.2024 har studerande vid Prakticums Helsingforsenhet distansundervisning. Detta på grund av att kollektivtrafiken i huvudstadsregionen stannar…

Nyheter

Distansundervisning vid strejk fredag 2.2.2024

På fredagen den 2 februari har alla, både i Helsingfors och Borgå, distansundervisning. Detta på grund av att kollektivtrafiken i…

Nyheter

Distansundervisning vid strejk

På torsdagen, den 14 december, planeras en omfattande strejk runtom i landet. Strejken berör bland annat bussar, tåg, spårvagnar och…

Evenemang

Dimission 15.12.2023

Stort grattis till dig som blir utexaminerad! Fredagen 15.12.2023 kl.14:00 har vi en småskalig dimission i Helsingfors. Även Borgåstuderande är…

Ungdomsverkstaden Sveps målsättning är att förbättra svenskspråkiga ungas möjligheter till studier och arbete, att motarbeta skol- och studietrötthet, att förbättra de ungas välmående samt motarbeta utanförskap.

Till sveps.fi