Stäng

Innehåll

Osaamista positiiviseen uudistumiseen

Mål

Projektet Osaamista positiiviseen uudistumiseen hör till Utbildningsstyrelsens projekthelhet Rätt att kunna; Förnyande av verksamhetskulturen och stöd för ledningen av den. Projektet är indelat i två helheter som arbetar med förändringsledarskap, verksamhetskultur och arbetslivssamarbete.

1. Utveckling av verksamhetskulturen och personalledning

Projektets målsättning är att stärka och stöda ledarskapet i Prakticum för att hantera en verksamhet i ständig förändring.

  1. Prakticums ledare och förmän erbjuds från och med hösten 2021 möjlighet till sparrningsverksamhet (peer learning) inom ett nätverk för de finlandssvenska utbildningsanordnarna. För tillfället ingår YA och Optima i detta nätverk. Sparrningen genomförs som diskussionstillfällen där aktuella teman men också utmaningar och lyckade lösningar diskuteras.
  2. Projektet strävar till att förstärka personalens välmående genom att ledare och förmän handleds i att följa de riktlinjer som ingår i Prakticums plan för arbetsvälmående för personalen. Förmännens ökade kompetens att stöda personalen i arbetet bidrar till ökat arbetsvälmående.
  3. Projektet strävar även till att utveckla verksamhetskulturen gällande personalplanering och personalledning genom kartläggning av styrkor och utmaningar. Kartläggningen utgår ifrån Utbildningsstyrelsens kriterier för peer review, utvärderingsområde 12. En utvecklingsplan utarbetas på basen av självvärderingen.

2. Att förbättra servicehelheten för arbetslivet.

Projektets målsättning är att skapa och fördjupa arbetslivssamarbete.

  1. Ledningen har regelbundna tillfällen för att utveckla kompanjonskap med arbetslivet. Utvecklingsarbetet har fokus på vilka framtidsbehov som finns på kunnandet inom arbetslivet i regionen och hur vi kan svara på behovet.
  2. Det utvecklas en modell med arbetslivslärare för att stödja ledningen av servicehelheten.
  3. Skapa fungerande strukturer och nätverk som upprätthåller och främjar en god kvalitet på yrkesutbildningen i samarbete med arbetslivet.

Målgrupp

Prakticums ledare och personal, samt arbetslivets representanter.

Tid

13.11.2020 – 30.6.2022

Finansiär

Utbildningsstyrelsen

Partners

Ammattiopisto Live, Helsinki Business College, Careeria, Haapaveden Opisto, Helsingin Maalariammattikoulu, Maalariammattikoulun kannatusyhdistys ry., Hevosopisto, Jyväskylän palvelualan opisto, Kankaanpään opisto, Kanneljärven Opisto, Kiinteistöalan Koulutussäätiö, Kiipulan ammattiopisto, Oulun Palvelualan Opisto, Perho Liiketalousopisto, PSK-Aikuisopisto, Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus, Seurakuntaopisto Kirkkopalvelut ry, Ammattiopisto Spesia, Sykli Suomen ympäristöopisto, TTS Työtehoseura och Prakticum.