Stäng

Innehåll

Gemensam ansökan

Här finner du information om vad vi erbjuder, samt länkar till Studieinfo.fi för att ansöka till våra utbildningar i gemensam ansökan.

Här studerar morgondagens mest eftertraktade yrkesproffs

Förutom 12 olika yrkesinriktade grundexamen kan du också ta studentexamen, profilera dig som idrottare eller inom e-sport, studera och jobba utomlands samt välja att efter grundsexamen fortsätta direkt till yrkeshögskola. Prakticum är verkligen en skola med många möjligheter.

Utbildningar i gemensam ansökan 2024

Nedan finner du listor på grundexamina vi erbjuder i GEA 2024, både i Helsingfors och i Borgå. Utbildningarna kommer att länkas Studieinfo då informationen finns tillgänglig.

Ansökningstiden för gemensam ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen våren 2024 är 20.2–19.3.2024. Studierna börjar hösten 2024.
Andra viktiga datum:

 • Spara din ansökan i Studieinfo senast 19.3.2024 klockan 15 (en pappersansökan ska vara framme hos Utbildningsstyrelsen senast 19.3.2024 klockan 15).
 • Du får antagningsresultatet tidigast 13.6.2024.
 • Ta emot din studieplats senast 27.6.2024.
 • Godkännande från reservplats utgår 16.8.2024.

Informationen är från studieinfo

Prakticum Helsingfors

 • Automationsmontör (Grundexamen inom el- och automationsbranschen)
 • Barberare och Frisör (Grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen)
 • Datanätsinstallatör (Grundexamen i informations- kommunikationsteknik)
 • Elmontör (Grundexamen inom el- och automationsbranschen)
 • Bilmekaniker (Grundexamen inom fordonsbranschen)
 • Kock (Grundexamen inom restaurang- och catering)
 • Kosmetolog (Grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen)
 • Merkonom (Grundexamen i affärsverksamhet)
 • Närvårdare, barn och unga (Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga)
 • Närvårdare, äldreomsorg (Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Kompetensområdet för vård och rehabilitering av äldre.)
 • Programutvecklare (Grundexamen i informations- kommunikationsteknik)
 • Servitör (Grundexamen inom restaurang- och catering)
 • Utövare av medietjänster (Grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning)
 • HUX (Utbildning som handleder för examensutbildning)

Prakticum Borgå

 • Artesan (Grundexamen inom konstindustri, kompetensområde för produkttillverkning. OBS! ansökning via kontinuerliga.)
 • Elmontör (Grundexamen inom el- och automationsbranschen)
 • Bilmekaniker (Grundexamen inom fordonsbranschen)
 • Husbyggare (Grundexamen inom byggnadsbranschen)
 • IT-stödperson (Grundexamen i informations- kommunikationsteknik)
 • NY: Datanätsinstallatör (Grundexamen i informations- kommunikationsteknik)
 • Lastbilsförare (Grundexamen inom logistik)
 • Närvårdare, sjukvård och omsorg (Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Kompetensområdet för sjukvård och omsorg.)
 • Utövare av visuell framställning (Grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning)
 • Verkstadsmekaniker (Grundexamen inom maskin- och produktionsteknik)
 • HUX (Utbildning som handleder för examensutbildning)

Idrottsprofilering

Idrottsprofilering är för dig som idrottar på FM-nivå eller högre nivå och behöver ett flexibelt schema för att kunna studera till ett yrke medan du även satsar på din idrottskarriär. Efter att du blivit antagen till en utbildning i Prakticum, tagit emot din studieplats samt blivit godkänd att studera med idrottsprofilering görs det en individuell plan tillsammans med bl.a. studiehandledaren över hur idrottandet kan kombineras med dina studier utgående från din idrottsgren och vilken utbildning du valt. Prakticums idrottskoordinator handleder dig som idrottsprofilant under studietiden och är din kontaktperson mellan idrotten och skolan.

Kombistudier

Som studerande vid Prakticum har du inom ramen för dina yrkesstudier möjlighet att läsa ett urval gymnasiekurser som förbereder för studentexamen. Vi erbjuder närundervisning i fyra ämnen: modersmål, finska, engelska och matematik. Sammanlagt erbjuds 10 gymnasiekurser. Kombistudierna tillgodoräknas som en del av din yrkesinriktade grundexamen. För att avlägga studentprov i fem ämnen förutsätts att du utöver erbjudna kombistudier avlägger studier på egen hand vid Tölö Gymnasium efter avlagd yrkesinriktad grundexamen.

Smidiga övergångar

Inom smidiga övergångar utför du examensdelen ”Med sikte på högskolestudier”, som fördjupar ditt kunnande inom modersmål, matematik och engelska. Ämnen som du behöver behärska för att klara av studierna på en yrkeshögskola. Examensdelen avslutas med ett skriftligt arbete som även kan ersätta delar eller hela urvalsprovet till Arcada beroende på vilken utbildning du söker till. Examensdelen är en del av din grundexamen och väljs som en valbar examensdel i yrkesämnen. Då du har avlagt examensdelen har du möjlighet att söka in till Arcada via den smidiga leden som är likvärdig med de andra ansökningssätten.

E-sport

Du som har intresse för e-sport vet redan hur man spelar dataspel. Därför koncentrerar Prakticum sig på att stödja dig som e-sportare i andra kunskaper som är viktiga eller nödvändiga för att bli en bättre spelare. Dessa kunskaper är exempelvis samarbete, kommunikation, hälsa och sömn. Även fokus, målmedvetenhet, snabb reaktionsförmåga och strategisk intelligens behövs för att lyckas inom e-sporten. Som Prakticums e-sportare får du med andra ord nyckelkompetenser som gynnar studierna och det kommande arbetslivet.

Prakticum international

Som studerande vid Prakticum kan du få internationella erfarenheter, både genom att åka utomlands men också här hemma. Du kan välja att utföra din inlärning på arbetsplatsen utomlands eller delta i något av våra flera internationella projekt. Vi organiserar internationella projekt även på hemmaplan så internationella erfarenheter kräver inte alltid resande.

Stödtjänster

Målet för stödtjänster för studerande är att se till att de studerande mår bra såväl fysiskt, psykiskt som socialt och att skapa goda studieförutsättningar. Stödtjänstteamet jobbar för förebyggande verksamhet som ger de studerande färdigheter för framtida liv. Ansvaret för detta bärs av skolans alla vuxna.

Virtuell rundtur på Prakticum

Bekanta dig med våra enheter och utrymmen.

Frågestund inför GEA 2023

Onsdagen 18.1.2023 arrangerade vi en frågestund gällande Prakticums utbildningsutbud där vårdnadshavare och elever kunde ställa frågor till oss.

13 studerande berättar

Vi bjöd in 13 studerande till en frågestund om studier och framtidplaner. Vi träffades på Teams och spelade in diskussionen. Diskussionen är speciellt relevant för dig som kommer att söka i den gemensamma ansökningen, GEA.

Föräldrainfo inför GEA 2023

Nedan kan du kolla på inspelningar av föräldrainfokvällarna vi ordnade för både Helsingfors och Borgå.

Presentationen från Helsingforsinfot
Presentationen från Borgåinfot

Har du frågor gällande våra utbildningar?

Våra karriärvägledare hjälper dig vidare.

Sam Grönstrand
040 0247 273
[email protected]

Kristina Högström
041 7302 543
[email protected]