Stäng

Innehåll

Fysisk aktivitet och välmående genom e-Sport

Målsättningen är att bygga upp ett e-sport nätverk inom utbildningssektorn.

Det finns inte skolnätverk eller regelverk inom sporten och projektet skapar en gemensam grund för den inom yrkesutbildningen. Projektet vill ge studerande bättre balans mellan datorspelande, kost, vila och motion. Genom dessa kunskaper nås en positiv inlärningseffekt i studerandes prestationer som helhet. Projektet strävar även till att utveckla uppförandekoden inom e-sport. Detta skulle omfatta bla nätetikett, jämlikhet och tolerans.

  • Mål 1: Nätverk inom e-sport
  • Mål 2: Välmående inom e-sport
  • Mål 3: e-sport i kursverksamhet

Målgrupp

Lärare och studerande inom yrkesutbildningen, samt intresseorganisationer för eSport deltar i utvecklingen av e-sport med fokus på  fysisk aktivitet och välmående.

Tid

1.11.2016 – 31.12.2017

Finansiär

Utbildningsstyrelsen delfinansierar utvecklingsprojektet

Partners

Projektet är ett samprojekt mellan Prakticum (koordinator), Inveon, Point College och Optima, YA!.