Stäng

Innehåll

Omsorgsassistenter

Projektet möjliggör extra stödåtgärder under studierna till omsorgsassistent. 

  1. Extra språkundervisning utanför ordinarie undervisning.
  2. Extra handledning i yrkesstudier.
  3. Extra handledning på arbetsplatsen och utbildning av arbetsplatshandledare.

Målsättningen är att förbättra sysselsättningen inom en bransch som lider brist på kunnig arbetskraft.

Målgrupp

Projektets främsta målgrupp är invandrare och andra personer med så svagt kunnande i svenska att de behöver extra stöd för att kunna studera eller arbeta som omsorgsassistent på svenska.

Tid

12.4.2023 – 30.11.2024

Finansiär

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (Skols)

Utbildningen har finansierats av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Servicecentret befrämjar utveckling av kompetenser hos befolkning i arbetsför ålder och tillgång till kunnig arbetskraft. Servicecentrets verksamhet styrs av undervisnings- och kulturministeriet samt arbets- och näringsministeriet.

Partners

Projektet är internt inom Prakticum och genomförs i samarbete med Borgå Folkakademi och Helsingfors Arbis samt arbetsgivare.