Stäng

Innehåll

Digital kompetens

Målet med projektet är att förankra resultaten från tidigare digitaliseringsprojekt under åren 2022 och 2023 hos anordnarna av yrkesutbildning. En ytterligare målsättning är att resultaten stöder anordnarna i att utveckla digitala lösningar samt verksamhetssätt.

Inom projektet skall man säkra att det material som utarbetats i digitaliseringsprojekten upprätthålls och uppdateras. Projektet främjar även ett kontinuerligt nätverkssamarbete.

Prakticum ansvarar för att:

  • göra en plan på hur vi förstärker den digitala kompetensen
  • öka på kunnandet i organisationen gällande helhetsarkitektur samt ta i bruk modeller gällande helhetsarkitektur
  • ta i bruk lärandeanalytik
  • utveckla informationsledningen på Prakticum
  • vidareutveckla och förstärka digitala lösningar samt verksamhetssätt.

Målgrupp

Ledning och personal på Prakticum.

Tid

1.1.2023-31.12.2024

Finansiär

Undervisnings- och kulturministeriet

Logo för Undervisings- och kulturministeriet

Partners

Omnia (huvudman) och 73 andra yrkesskolor.