Stäng

Innehåll

D-LIGHT - Digital Learning Innovation in Geriatric Healthcare Technology

Erasmus+ projektet D-Light utvecklar framtidens äldrevård och rehabilitering med fokus på positiv hälsa. Projektet är ett internationellt utvecklingsarbete om äldreomsorgens behov och hur digitalisering kan användas för att underlätta eller stödja äldrevården och undervisningen kring äldrevården i framtiden. Som utgångspunkt använder vi modellen för positiv hälsa (se Institute for Positive Health: www.iph.nl/en) och utvecklar idéer för framtidens vård och rehabilitering för äldre tillsammans med fyra europeiska utbildningsanordnare som fungerar som våra samarbetsparter i projektet.

Inom detta projekt har utbildningsanordnarna från alla länder externa kompanjoner från arbetslivet för att kunna förankra projektet och dess resultat ut i arbetslivet. Med arbetslivet skapas lokala och regionala kluster som är delaktiga i utvecklingsarbetet om ny teknologi och lärande. Dessa externa parter fungerar även som mentorer och arbetslivets röst. Arbetslivskompanjonerna tar även del i projektets resultat om ny teknologi inom äldrevård och rehabilitering på en internationell nivå.

För Prakticum möjliggör projektet nya verktyg för att lära ut personcentrering, resurstänk och positiv hälsa i äldrevården på en mera konkret nivå. Detta stöder studerandes holistiska förståelse för den äldre och vilka möjligheter vårdaren har i vardagen att stödja ett meningsfullt liv. I projektet har Prakticum möjlighet att utbyta erfarenheter om äldrevården i Europa och förankra goda europeiska modeller i undervisningen.

Målgrupp

Lärare från social- och hälsovårdsbranschen och lärare från tekniska utbildningar på Prakticum, samt arbetslivet och studerande.

Tid

1.3.2022-31.1.2024

Finansiär

Erasmus+

Partners

Projektet är ett samprojekt mellan SOSU Nord i Danmark (koordinator), Tallinn Health Care College i Estland, Da Vinci College i Nederländerna, Calasanz Santurtzi S.L. i Spanien och Prakticum.