Stäng

Innehåll

Student Wellbeing through esport

Målet med projektet är att genom professionell esport öka fysiskt och psykiskt välmående hos esport studerande. Detta medför ökad motivation för studierna, bättre färdigheter för livshantering och minskad risk för avbrott i studier och utanförskap.

Läsåret 2018-2019 möts esport lärare i Helsingfors, Växjö och Arna för att utveckla en esport handbok för studerande och goda modeller för esport i yrkesutbildningen. Läsåret 2019-2020 piloteras handboken och nya pedagogiska metoder i esport med studerandegrupper från nordiska länder som kommer samman i Helsingfors, Växjö och Arna.

Mål 1: Utveckla en esport handbok för studerande.

Mål 2: Benchmarking av esport utbildning i Norden och rapport om best practises i esport utbildning på andra stadiet i Norden.

Mål 3: Skapa ett esport nätverk bland yrkesskolor i Norden

Målgrupp

Esport studerande och lärare.

Tid

1.9.2018- 31.8.2020

Finansiär

Erasmus+ samarbetsprojekt

Partners

Projektet är ett samprojekt mellan Prakticum (koordinator), Teknikum i Sverige och Arna vgs. i Norge.  

Kontaktperson

Jens Brännback, 050 304 0210 / fornamn.efternamn@prakticum.fi