Stäng

Innehåll

Ambassadörer för yrkesutbildningen

Projektet använder sig av influensermarknadsföring för att förbättra yrkesutbildningens dragningskraft och förstärka dess image. Projektet sammanför influensers (studerande, företag, samhälleliga påverkare) från yrkesutbildare runt om i Finland.

Varje medlem av nätverket förbinder sig till att rekrytera tre ambassadörer

  • En eller flera studerande
  • Företagarambassadör från utbildningsanordnarens område
  • Politiker / samhällelig influenser från utbildningsanordnarens område

Projektets ambassadörer kommunicerar om yrkesutbildningen utgående från det material som deras egna yrkesutbildare hjälpt till att producera. Influenserambassadörerna genomgår en digital skolning om projektets centrala delar. AMKE stöder nätverket och framförandet av dess meddelande nationellt.

Projektets kärnbudskap är Stolt yrkesproffs, “Ylpeästi ammattilainen” på finska, med haschtaggarna #yrkesambassadörerna#yrkesstolthet samt #yrkesutbildning. #amislähettiläät #ammattiylpeys och #ammatillinenkoulutus på finska.

Målgrupp

Den breda allmänheten, studerande, företag, samhälleliga påverkare

Tid

Finansiär

Utbildningsstyrelsen

Partners

Projektet koordineras av Careeria och Prakticum. Till nätverket hör Gradia, Esedu, Yrkesakademin och utbildningscentret för Sameområdet. Projektet är flerspråkigt, finska och svenska, samt till en del även på samiska.