Stäng

Innehåll

Yrkesexamen i företagande

Kompetensområdet för utveckling av företagsverksamhet

Ansök här

Utbildningen passar dig som driver ett företag och vill utveckla din kompetens som företagare. Under utbildningen jobbar du med att utveckla ditt företag, skapa nätverk och hitta nya möjligheter för tillväxt. Du får hjälp av utbildare och coacher att skapa en mer lönsam och hållbar verksamhet.

I korthet

Arbete inom företagsutveckling och entreprenörskap innebär att du behöver vara proaktiv, kreativ och flexibel. Det kräver förmåga att identifiera och utnyttja affärsmöjligheter, hantera olika utmaningar och ständigt sträva efter innovation och förbättring.

Utbildningen är avsedd för dig som redan driver ett företag och vill vidareutveckla ditt kunnande och ditt företag. Efter avslutad utbildning har du breddat ditt kunnande inom entreprenörskap och har bättre förutsättningar att skapa en lönsam och hållbar verksamhet.

Centrala teman i studierna:

Affärsutveckling
 • Affärsidé och målsättningar
 • Ekonomi, lönsamhet och beskattning
 • Produkt- och tjänsteutveckling, samt prissättning
Kundbetjäning, marknadsföring och försäljning
 • Precisering av kundgrupper
 • Effektiv kommunikation och marknadsföring
 • Försäljningsarbete och kontraktsförhandlingar
Digitalisering och hållbart företagande
 • Digitaliseringsmöjligheter för verksamheten
 • GDPR, artificiell intelligens (AI), sociala medier och applikationer
 • Etisk företagspraxis
Framtidsplaner och riskkartläggning
 • Planering för förändringar och framtidsscenarion
 • Kartläggning av risker och försäkringsbehov
 • Utveckling av eget kunnande och välmående

Målgrupp

Utbildningen lämpar sig för dig som redan har ett litet eller medelstort företag och vill utveckla din verksamhet. Du kan även arbeta i ett familjeföretag eller vara delägare i ett bolag.

Oavsett branschen du är verksam i eller hur länge du varit företagare fördjupar utbildningen din kunskap och utvecklar dina färdigheter.

Utbildningen består av

I Yrkesexamen i företagande erbjuder vi handledda studier inom kompetensområdet för utveckling av företagsverksamhet med följande examensdelar:

 1. Uppgifter inom affärsverksamhet, 30 kp
 2. Analys och utveckling av företagsverksamhet, 60 kp
 3. Försäljning och marknadsföring, 60 kp

Examensdelarna ger dig verktyg att analysera och utveckla din affärsverksamhet som helhet. Du får även nya verktyg och kanaler som möjliggör tillväxt genom marknadsföring och försäljning.

Läs mer om uppbyggnaden och alla examensdelar på eGrunder

Undervisningsform

Studierna bygger på uppgifter som utvecklar ditt eget företag. Du får hjälp av en personlig mentor och en handledare från Prakticum under hela studietiden, samt stöd från ditt nya nätverk i utbildningen.

För att genomföra utbildningen krävs att du ingår ett företagarläroavtal med ditt eget företag. Om du däremot är i ett anställningsförhållande i företaget du driver kan du ingå ett läroavtal.

Utbildningen innehåller distansstudier varannan torsdag kl. 17:00-19:00 från september till maj. Därtill arrangeras tre fysiska nätverksträffar per år. Träffarna är en möjlighet för dig att bredda ditt nätverk och träffa andra företagare.

Då studierna inleds gör vi upp en personlig studieplan just för dig. Vi respekterar din tid och beaktar dina specifika utvecklingsbehov i studieplanen. Studietiden beräknas vara 1–1,5 år.

Utbildningen är avgiftsfri med läroavtal men du behöver en egen dator med internetuppkoppling.

Ansökan

Utbildningen har kontinuerlig ansökan. Vi behandlar din ansökan och kontaktar dig för att göra en studieplan, ingå ett läroavtal och inleda samarbetet med din mentor.

Studiestart

Du kan påbörja studierna med läroavtal när som helst under året samt börja distansundervisningen vid den tidpunkt som passar dig bäst.

Följande distansundervisningsperiod är 5.9.2024 – 22.5.2025. Distansstudier för utbildningen arrangeras varannan torsdag klockan 17:00-19:00 från september till maj.

Frågor om utbildningens upplägg och innehåll?

Kontakta examensansvarig Ronja Roms, fö[email protected], 040 773 9781

Tillbaka upp