Stäng

Innehåll

Arbete med personer med funktionsnedsättning

Kompetensområde inom social- och hälsovårdsbranschen

Är du närvårdare? Vill du ha en ny inriktning? Prakticum erbjuder dig en flexibel stig till ett nytt kompetensområde.

Utbildningsort

Helsingfors

Följande studiestart

14.8.2023

Ansökan

Kontinuerlig

Kontakt

Teamledare
Tiisa Vasara
040 0247 294
[email protected]

Arbete med personer med funktionsnedsättning, studera som vuxen, vuxenutbildning
I korthet MÅLGRUPP Utbildningen består av Undervisningsform Studiestart

I korthet

Närvårdare som avlagt kompetensområdet för arbete med personer med funktionsnedsättning har kunskap om olika typer av funktionsvariation och vet hur man på ett klientcentrerat sätt beaktar individuella behov, kulturella skillnader samt självbestämmanderätt. Du får en bred kunskapsbas som ger dig färdigheter att handleda och stöda klientens delaktighet, kommunikation, användning av hjälpmedel samt olika tjänster. Till utbildningen hör hur man tillsammans med klienten och de närmaste kan planera en trivsam och trygg boende- och livsmiljö samt en meningsfull vardag. Typiska arbetsplatser för en närvårdare med detta kompetensområde är boendeenheter, dag- och arbetsverksamhet samt skolor.

Utbildningen är kompetensbaserad och kundcentrerad, vilket betyder att du har en personlig studieplan som motsvarar dina behov och resurser. Ditt tidigare kunnande tas i beaktande och kan inverka på studietiden.

Målgrupp

Urvalskriterier:

  • Du bör ha förutsättningar enligt SORA lagstiftning att utföra praktiska uppgifter inom området samt uppvisa ett straffregisterutdrag
  • Närvårdarexamen eller avlagda yrkesinriktade obligatoriska och valbara examensdelar samt gemensamma examensdelar
  • Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov

Utbildningen består av

Yrkesinriktade examensdelar

  • Att främja välbefinnande och funktionsförmåga
  • Att bevara och främja funktionsförmågan inom omsorg av person med funktionsnedsättning

Läs mer om examensdelarna här.

Undervisningsform

Närstudier, distansstudier, learning caféer, simuleringar, webbinarier, workshops, lärande i arbetslivet enligt din personliga studieplan.

Studiestart

Följande studiestart:

  • 14.8.2023

Vill du studera på läroavtal eller påbörja studierna en annan tid? Ta kontakt så bygger vi upp en personlig plan just för dig! (kontaktuppgifter finns högst upp på denna sida)