Stäng

Innehåll

Frisörmästare

Specialyrkesexamen inom hår- och skönhetsbranschen

Ansök här

Välkommen att studera vid Prakticum. Med inriktning på ekologiska hårvårdstjänster kan du samtidigt som du blir frisörmästare också specialisera dig som ekofrisör.

I korthet

Som frisörmästare har du mångsidig fingerfärdighet och specialkunnande i arbets- och behandlingsmetoder. Du kan betjäna kunder individuellt och högklassigt, dra nytta av din produktkännedom och din specialkompetens och även inrikta dig inom ekologisk hårvård (ekofrisör).

Dessutom kan du skapa samarbetsnätverk med andra sakkunniga, leda kundrelationer och producera mervärde för kunder genom att utveckla olika tjänster. Du kan planera, genomföra och leda olika projekt samt sörja för arbets- och kundsäkerheten i olika situationer och utveckla din arbetsgemenskap samt främja hållbar utveckling.

Då du avlägger specialyrkesexamen har du möjlighet att samtidigt nischa dig som ekofrisör. För att inrikta dig som ekofrisör behöver du välja dessa examensdelar:

 • Hantering av kundrelationer, 30 kp
 • Ledning av ett projekt, 30 kp
 • Arbete som frisörmästare, 60 kp
 • Arbete med ekologiska hud- och hårvårdstjänster, 30 kp (indisk huvud massage, ekologiska hårvårdsbehandlingar och produkter och innehåll, hållbar utveckling,växtfärgning och energiklippning)
 • Arbete med specialvårdstjänster för hår och hårbotten, 30 kp (specialvård med carrageenan, torv och leror, mikrokamera analys)

 

Om du behöver uppdatera eller komplettera ditt kunnande i endast en del av en examen, kontakta oss. Vi kan flexibelt erbjuda enskilda examensdelar för t.ex. läroavtalsstuderande.

Målgrupp

Frisörmästare passar för dig som som vill utveckla ditt specialkunnande inom hårbranschen, fungera som företagare, jobba med utvecklande och ledande av projekt och/ eller företag. Om du väljer ekofrisör inriktningen kan du även utveckla ekologiska hårvårds koncept samt företag.

Kontinuerlig ansökan

Alla utbildningar vid Prakticum lämpar sig lika bra för unga som för vuxna. I början av dina studier kartläggs din kompetens, tidigare arbetserfarenhet och tidigare utbildning och det görs upp en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK). I samband med kartläggningen gör man även upp en individuell studiestig, vilket kan innebära att studietiden förkortas.

Utbildningen består av

Specialyrkesexamen inom hår och skönhetsbranschen omfattar 180 kompetenspoäng (kp) varav 120 kp är obligatoriska- och 60 kp är valbara examensdelar.

De obligatoriska examensdelarna är:

 • Hantering av kundrelationer, 30 kp
 • Ledning av ett projekt, 30 kp

Obligatoriska kompetensspecifika områden och examensbenämningar:

 • Kompetensområdet för hår-och skäggstyling
  • Arbeta som barberarmästare, 60 kp, barberarmästare
 • Kompetensområdet för hårstyling
  • Arbete som frisörmästare, 60 kp, frisörmästare

Valbara examensdelar som erbjuds:

 • Arbete med ekologiska hud- och hårvårdstjänster, 30 kp
 • Arbete med specialvårdstjänster för hår och hårbotten, 30 kp
 • Arbete som arbetsplatshandledare, 30 kp

En examensdel kan även väljas från en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen. Det finns även möjlighet att endast avlägga en examensdel och få betyg på en delexamen. Examen ordnas i samarbete med arbetslivet och förverkligas i olika lärmiljöer samt byggs upp utgående från individuella behov.

Undervisningsform

Flerform. Studierna är vanligen närstudier några dagar i månaden (fre-lörd). Vi håller på och utvecklar en hybridmodell som ger studerande möjligheter att studera på distans.

Deltagaravgift 600€ (momsfritt)

Ansökan

Kontinuerlig antagning tills platserna fylls eller kursen börjar. Deltagaravgiften är 600€ för hela examen eller 300€ per examensdel.

Tillbaka upp