Stäng

Innehåll

Yrkesexamen i affärsverksamhet

Kompetensområdet för ekonomiförvaltning eller försäljning och marknadskommunikation

ANSÖK HÄR

Yrkesexamen i affärsverksamhet ger professionella färdigheter i ekonomiförvaltning eller försäljning för dig som vill utvecklas till en expert och utveckla verksamheten inom ditt eget ansvarsområde.

I korthet

Utbildningen passar dig som har en yrkesinriktad grundexamen sedan tidigare eller arbetat med bokföring eller marknadsföring och försäljning. Du vill utveckla ditt självledarskap, den egna professionella kompetensen och verksamheten du arbetar med. I den obligatoriska examensdelen fördjupar du kunnande i affärsverksamhet, planering och uppföljning av verksamheten och lär dig nya trender inom branschen. Då du ansöker till utbildningen väljer du mellan två kompetensområden;

1. Kompetensområdet för ekonomiförvaltning (Bokföring och bokslut)

Utbildningen ger fördjupat kunnande i bokföring och mervärdesbeskattning. Du kan göra löpande bokföring, upprätthålla och utveckla en kontoplan, samt ta fram och tolka bokföringsrapporter. Du behärskar mervärdesbeskattningen och kan göra anmälningar till skatteförvaltningen. Du lär dig att göra upp bokslut och beräkna beskattning. Du kan beräkna beskattningsbara inkomster, skatter och vinstutdelning, samt göra en skattedeklaration.

2. Kompetensområdet för försäljning och marknadskommunikation

Du lär dig planera och genomföra marknadsföringskampanjer enligt uppställda mål och budget, samt att analysera effekten av marknadsföringen. Du får fördjupat kunnande i innehållsproduktion, som t.ex. fotografering, videoproduktion, sociala medier och grafisk formgivning. Du lär dig även planera och genomföra den visuella planeringen och produkt exponeringen i kommersiella lokaler, samt utvärdera effekten av dessa.

Utbildningen är kompetensbaserad och kundcentrerad, dvs. du har en personlig studieplan för att motsvara dina behov och resurser. Ditt tidigare kunnande tas i beaktande och kan inverka på studietiden. Vanligen varierar det från 1 år till 1,5 år.

Utbildningen består av

Yrkesexamen i affärsverksamhet består av 150 kompetenspoäng (kp). När man antas till utbildningen väljer man mellan kompetensområdet ekonomiförvaltning 120 kp eller försäljning och marknadskommunikation 120 kp.

Obligatorisk examensdel

  • Arbete inom affärsverksamhet, 30kp

Valbara examensdelar med närstudier (Välj 1 eller 2)

1. Kompetensområdet för ekonomiförvaltning

  • Skötsel av bokföring och mervärdesbeskattning, 60kp
  • Bokslut och beskattning, 60kp

2. Kompetensområdet för försäljning och marknadskommunikation

  • Uppdrag som gäller marknadskommunikation, 60 kp
  • Visuell planering och förverkligande av lokaler och exponeringar, 60 kp

Prakticum erbjuder närstudier i ovannämnda examensdelarna. Till examen hör flera valbara examensdelar som kan kombineras till en examen. Du kan välja att avlägga en eller flera examensdelar utan att avlägga hela examen. Läs mer om uppbyggnaden av Yrkesexamen i affärsverksamhet och alla examensdelar här.

Undervisningsform

Närstudier en kväll per vecka, självstudier, online handledning och lärande i arbetslivet.

Studiestart

Studiestarten är individuell och beroende av ditt tidigare kunnande. Efter att vi fått din ansökan, kontaktar vi dig för en intervju. Vi kartlägger ditt tidigare kunnande och tillsammans planerar vi när du kan inleda dina studier.

Tillbaka upp