Stäng

Innehåll

Bokslut och beskattning

Examensdel inom Yrkesexamen i affärsverksamhet

Utbildningen ger dig kunnande i att självständigt göra bokslut, beräkna beskattning och analysera bokföringens nyckeltal.

Utbildningsort

Helsingfors

Följande studiestart

30.8.2023

Ansökan

Kontinuerlig

Kontakt

Teamledare
Peter Waltonen
041 7302 420
[email protected]

Affärsverksamhet, bokslut och beskattning
I korthet MÅLGRUPP Utbildningen består av Undervisningsform Studiestart

I korthet

Examensdelen bokslut och beskattning lämpar sig för dig som har en tidigare examen inom den merkantila branschen eller arbetar med bokföring. Utbildningen ger dig kunnande i att självständigt göra bokslut, beräkna beskattning och analysera bokföringens nyckeltal. Du känner lagstiftning om bokföring och beskattning och kan självständigt göra upp bokslut med tillhörande handlingar, samt publicera bokslutet och arkivera bokslutshandlingar. Du kan beräkna beskattningsbara inkomster, skatter och vinstutdelning, samt göra skattedeklaration. Du kan analysera bokslutets nyckeltal, beräkna den egna organisationens eller en kunds nyckeltal för soliditet, lönsamhet och betalningsberedskap. Du kan tolka nyckeltal i ett bokslut för att få stöd vid beslutsfattande.

Utbildningen är kompetensbaserad och kundcentrerad, dvs.du har en personlig studieplan som motsvarar dina behov och resurser. Ditt tidigare kunnande tas i beaktande och kan inverka på studietiden. Vanligen är studietiden 5-6 månader.

Målgrupp

Utbildningen kräver en tidigare examen från andra stadiet eller arbetserfarenhet inom branschen. Om du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Utbildningen består av

Utbildningen består av examensdelen Bokslut och beskattning 60 kompetenspoäng ur Yrkesexamen i affärsverksamhet.
Läs mer om examensdelen här.

Undervisningsform

Närstudier en kväll per vecka, självstudier, online handledning och lärande i arbetslivet. Du behöver ha en arbetsplats inom branschen. Det går att kombinera studierna med flera arbetsplatser

Studiestart

Följande studiestart:

  • 30.8.2023

Närstudier inleds enligt datum ovan men du kan söka till och påbörja studier med läroavtal redan nu. Vi beaktar ditt tidigare kunnande och gör upp en studieplan som passar dig.