Stäng

Innehåll

Att arbeta inom sjukvård

Kompetensområde inom social- och hälsovårdsbranschen

Ansök här

Är du närvårdare? Vill du ha en ny inriktning? Prakticum erbjuder dig en flexibel stig till ett nytt kompetensområde.

I korthet

Närvårdare som avlagt kompetensområdet för sjukvård och omsorg kan som medlem i en multiprofessionell arbetsgrupp och självständigt planera, genomföra och utvärdera klientens och patientens sjukvård, omsorg och rehabilitering i olika verksamhetsmiljöer. I arbetet poängteras främjande av klientens och patientens hälsa, funktionsförmåga, säkerhet och välfärd.

Efter att ha avlagt kompetensområdet för sjukvård och omsorg kan man arbeta inom sjukvård, omsorg och rehabilitering i olika verksamhetsmiljöer. Typiska arbetsplatser är hälsocentraler, sjukhus, serviceenheter med dygnetruntomsorg, servicecenter eller klientens hem.

Utbildningen är kompetensbaserad och kundcentrerad, vilket betyder att du har en personlig studieplan som motsvarar dina behov och resurser. Ditt tidigare kunnande tas i beaktande och kan inverka på studietiden.

Målgrupp

Urvalskriterier:

  • Du bör ha förutsättningar enligt SORA lagstiftning att utföra praktiska uppgifter inom området samt uppvisa ett straffregisterutdrag
  • Närvårdarexamen eller avlagda yrkesinriktade obligatoriska och valbara examensdelar samt gemensamma examensdelar
  • Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov

Utbildningen består av

Yrkesinriktade examensdelar:

  • Att arbeta inom hemvård
    Att arbeta inom sjukvård

Läs mer om examensdelarna här.

Undervisningsform

Närstudier, distansstudier, learningcaféer, simuleringar, webbinarier, workshops, lärande i arbetslivet enligt din personliga studieplan.

Studiestart

Följande studiestart:

  • 13.8.2024, Borgå
    • Sista ansökningsdag 26.7.2024

Lägg in en ansökning eller ta kontakt så bygger vi upp en personlig plan just för dig.

 

Tillbaka upp