Stäng

Innehåll

Att arbeta inom sjukvård

Kompetensområde inom social- och hälsovårdsbranschen

Är du närvårdare? Vill du ha en ny inriktning? Prakticum erbjuder dig en flexibel stig till ett nytt kompetensområde.

Utbildningsort

Borgå

Följande studiestart

14.8.2023

Ansökan

Kontinuerlig

Kontakt

Teamledare
Tiisa Vasara
040 0247 294
[email protected]

Att arbeta inom sjukvård, Studera som vuxen, vuxenutbildning
I korthet MÅLGRUPP Utbildningen består av Undervisningsform Studiestart

I korthet

Närvårdare som avlagt kompetensområdet för sjukvård och omsorg kan som medlem i en multiprofessionell arbetsgrupp och självständigt planera, genomföra och utvärdera klientens och patientens sjukvård, omsorg och rehabilitering i olika verksamhetsmiljöer. I arbetet poängteras främjande av klientens och patientens hälsa, funktionsförmåga, säkerhet och välfärd.

Efter att ha avlagt kompetensområdet för sjukvård och omsorg kan man arbeta inom sjukvård, omsorg och rehabilitering i olika verksamhetsmiljöer. Typiska arbetsplatser är hälsocentraler, sjukhus, serviceenheter med dygnetruntomsorg, servicecenter eller klientens hem.

Utbildningen är kompetensbaserad och kundcentrerad, vilket betyder att du har en personlig studieplan som motsvarar dina behov och resurser. Ditt tidigare kunnande tas i beaktande och kan inverka på studietiden.

Målgrupp

Urvalskriterier:

  • Du bör ha förutsättningar enligt SORA lagstiftning att utföra praktiska uppgifter inom området samt uppvisa ett straffregisterutdrag
  • Närvårdarexamen eller avlagda yrkesinriktade obligatoriska och valbara examensdelar samt gemensamma examensdelar
  • Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov

Utbildningen består av

Yrkesinriktade examensdelar:

  • Att arbeta inom hemvård
    Att arbeta inom sjukvård

Läs mer om examensdelarna här.

Undervisningsform

Närstudier, distansstudier, learningcaféer, simuleringar, webbinarier, workshops, lärande i arbetslivet enligt din personliga studieplan.

Studiestart

Följande studiestart:

  • 14.8.2023

Vill du studera på läroavtal eller påbörja studierna en annan tid? Ta kontakt så bygger vi upp en personlig plan just för dig! (kontaktuppgifter finns högst upp på denna sida)