Stäng

Innehåll

Lämplighetstest

Närvårdarstudier kräver ett lämplighetstest före du kan påbörja dina studier

Närvårdarexamen har speciella krav. Utbildningen skall utgå ifrån, att de studerande som antas, skall efter avslutad utbildning kunna uppfylla de krav på yrkesskicklighet som definieras i examensgrunderna. I grunderna för läroplanen inom social- och hälsovårdsbranschen, samt i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94), sägs att avsikten är att främja patientsäkerheten och att garantera kvaliteten på servicen. Observera att största delen av arbetsgivare kräver att du har ett fulltsändigt vaccinationskort för att kunna jobba på arbetsplatsen. (Gäller även inlärning i arbetet)

För personer som ansökt till grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen tillämpas SORA-författningarna i ansökningsprocessen. Läs mer om SORA-lagstiftningen och vilka omständigheter som kan utgöra hinder för antagning via länken: Utbildningsstyrelsen föreskrift

Med anledning av det här vill Yrkesinstitutet Prakticum träffa dig som vill börja studera till närvårdare på ett lämplighetstest och kartläggning innan antagningen till utbildningen sker. Lämplighetstestet består av information om utbildningen, uppgifter och personlig intervju. Du behöver inte förbereda dig för lämplighetstestet.

Datum för inkommande lämplighetstester för närvårdare

Inga inplanerade testtillfällen.

Lämplighetstestet ordnas i Yrkesinstitutet Prakticum, Jan-Magnus Janssons plats 5, 00560 Helsingfors. Var beredd på att bestyrka din identitet så ta med dig ditt pass eller körkort.