Stäng

Innehåll

Pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga

Kompetensområde inom social- och hälsovårdsbranschen

Är du närvårdare? Vill du ha en ny inriktning? Prakticum erbjuder dig en flexibel stig till ett nytt kompetensområde.

Utbildningsort

Helsingfors

Följande studiestart

14.8.2023

Ansökan

Kontinuerlig

Kontakt

Teamledare
Tiisa Vasara
040 0247 294
[email protected]

Pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga, studera som vuxen, vuxenutbildning
I korthet MÅLGRUPP Utbildningen består av Undervisningsform Studiestart

I korthet

Kompetensområdet ger dig mångsidigt kunnande i att arbeta med barn och unga.Till studierna hör både småbarnspedagogik, barnsjukvård och funktionsnedsättningar samt specialpedagogik.

I utbildningen lär du dig att planera, genomföra och utvärdera vård och fostran av barn och unga i olika åldrar. Du vårdar barn och unga enligt vårdanvisningar. Du lär dig att handleda barn och unga individuellt samt att leda olika typer av grupper. Du kan handleda familjer i att använda de tjänster och stödåtgärder som samhället. Du kan främja barnets och den ungas hälsa, välfärd och säkerhet. Typiska arbetsplatser är daghem, enheter för barn med funktionsnedsättningar, hemvård för barnfamiljer, ungdomsarbete och enheter inom barnsjukvård.

Utbildningen är kompetensbaserad och kundcentrerad vilket betyder att du har en personlig studieplan som motsvarar dina behov och resurser. Ditt tidigare kunnande tas i beaktande och kan inverka på studietiden.

Målgrupp

Urvalskriterier:

  • Du bör ha förutsättningar enligt SORA lagstiftning att utföra praktiska uppgifter inom området samt uppvisa ett straffregisterutdrag
  • Närvårdarexamen eller avlagda yrkesinriktade obligatoriska och valbara examensdelar samt gemensamma examensdelar
  • Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov

Utbildningen består av

Yrkesinriktade examensdelar:

  • Att främja barns utveckling, välbefinnande och lärande
  • Att främja barns, ungas och familjers hälsa och välbefinnande

Läs mer om examensdelarna här.

Undervisningsform

Närstudier, distansstudier, learning caféer, simuleringar, webbinarier, workshops, lärande i arbetslivet enligt din personliga studieplan.

Studiestart

Följande studiestart:

  • 14.8.2023

Vill du studera på läroavtal eller påbörja studierna en annan tid? Ta kontakt så bygger vi upp en personlig plan just för dig! (kontaktuppgifter finns högst upp på denna sida)