Stäng

Innehåll

Pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga

Kompetensområde inom social- och hälsovårdsbranschen

Ansök här

Är du närvårdare? Vill du ha en ny inriktning? Prakticum erbjuder dig en flexibel stig till ett nytt kompetensområde.

I korthet

Kompetensområdet ger dig mångsidigt kunnande i att arbeta med barn och unga.Till studierna hör både småbarnspedagogik, barnsjukvård och funktionsnedsättningar samt specialpedagogik.

I utbildningen lär du dig att planera, genomföra och utvärdera vård och fostran av barn och unga i olika åldrar. Du vårdar barn och unga enligt vårdanvisningar. Du lär dig att handleda barn och unga individuellt samt att leda olika typer av grupper. Du kan handleda familjer i att använda de tjänster och stödåtgärder som samhället. Du kan främja barnets och den ungas hälsa, välfärd och säkerhet. Typiska arbetsplatser är daghem, enheter för barn med funktionsnedsättningar, hemvård för barnfamiljer, ungdomsarbete och enheter inom barnsjukvård.

Utbildningen är kompetensbaserad och kundcentrerad vilket betyder att du har en personlig studieplan som motsvarar dina behov och resurser. Ditt tidigare kunnande tas i beaktande och kan inverka på studietiden.

Målgrupp

Urvalskriterier:

  • Du bör ha förutsättningar enligt SORA lagstiftning att utföra praktiska uppgifter inom området samt uppvisa ett straffregisterutdrag
  • Närvårdarexamen eller avlagda yrkesinriktade obligatoriska och valbara examensdelar samt gemensamma examensdelar
  • Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov

Utbildningen består av

Yrkesinriktade examensdelar:

  • Att främja barns utveckling, välbefinnande och lärande
  • Att främja barns, ungas och familjers hälsa och välbefinnande

Läs mer om examensdelarna här.

Undervisningsform

Närstudier, distansstudier, learning caféer, simuleringar, webbinarier, workshops, lärande i arbetslivet enligt din personliga studieplan.

Studiestart

Följande studiestart: 21.8.2024, Helsingfors

  • Sista ansökningsdag 26.7.2024

 

Lägg in en ansökning eller ta kontakt så bygger vi upp en personlig plan just för dig.

 

Tillbaka upp