Stäng

Innehåll

Med studerandes röst

Projektet Med studerandes röst hör till Utbildningsstyrelsens projekt helhet Socialt hållbar yrkesutbildning. Målet är att stärka välbefinnandet i yrkesutbildningen som helhet såväl på gemenskapsnivå som på individnivå och att främja genomförandet av likabehandling, jämlikhet och delaktighet.

Prakticum är med och utvecklar två tyngdpunktsområden:

  • Stödjandet av välbefinnandet i läroanstalt gemenskapen för att främja likabehandling och jämlikhet
  • Utveckling av ledningen av välbefinnandet

Prakticum är också med i ett annat projektnätverk, Delaktig och välmående, och utvecklar i det nätverket två andra tyngdpunktsområden.

Målgrupp

Prakticums studerande och personal

Tid

19.12.2022 – 30.4.2025

Finansiär

Utbildningsstyrelsen

Samarbetspartners

Suomen Diakonia Opisto (huvudman), Helsinki Business college, Järviseudun ammatti-instituutti, Kiipula ammattiopisto, Kpedu, Ammattiopisto Live, Ammattiopisto Luovi, Mercuria, Riviera, Spesia,Sykli, Taitotalo, Turun kristillinen opisto, Tampereen seudun ammattiopisto, Vamia och Yrkesakademin i Österbotten.