Stäng

Innehåll

Kontinuerligt lärande och utveckling av kunnandet

Kommunala sysselsättningsförsök i Vanda och Kervo

Målet med projektet Jatkuvan oppiminen ja osaamisen kehittäminen, Työllisyyden kuntakokeilu Vantaa-Kerava är att utveckla modeller för att stöda kontinuerligt lärande och utveckla kunnandet, samt erbjuda vägledningstjänster för sysselsättning. Den främsta målgruppen är personer som omfattas av det kommunala sysselsättningsförsöket i Vanda och Kervo.

Projektet kommer att:

  • Bygga upp ett interprofessionellt servicenätverk och utveckla regionala betjäningsmodeller för sysselsättning.
  • Utveckla regionala informations- och vägledningstjänster.
  • Utveckla en modell för inledande kartläggning.
  • Utveckla tjänster och nya stigar inom yrkesutbildning som bättre svarar mot målgruppens och företagens behov.
  • Utveckla jobbcoachingtjänster.
  • Sprida information om möjligheten att avlägga studiepoäng och examensdelar i ungdomsverkstäder.

Målsättningen är att skapa ett regionalt nätverk av tjänsteleverantörer som främjar snabb sysselsättning för arbetssökande, utvecklar utbildningstjänster för sysselsättning och förbättrar befintliga verksamhetsmodeller. Prakticum och Sveps ungdomsverkstad deltar i projektet med fokus på tjänster på svenska.

Målgrupp

Personer som omfattas av det kommunala sysselsättningsförsöket i Vanda och Kervo. Svenskspråkiga i huvudstadsregionen som söker studieplats, arbetsplats, vill integreras på svenska eller behöver stöd för att komma vidare.

Tid

1.8.2020-31.12.2022

Finansiär

Undervisnings- och kulturministeriet

Partners

Projektet är ett samprojekt mellan Keuda (koordinator), Vanda stad, Kervo stad, Varia, Careeria och Prakticum.