Stäng

Innehåll

Delaktig och välmående

Projektet Delaktig och välmående hör till Utbildningsstyrelsens projekt helhet Socialt hållbar yrkesutbildning. Målet är att stärka välbefinnandet i yrkesutbildningen som helhet såväl på gemenskapsnivå som på individnivå och att främja genomförandet av likabehandling, jämlikhet och delaktighet.

Prakticum är med och utvecklar två tyngdpunktsområden:

  • Stärkandet av de studerandes verksamhet för deltagande och påverkan
  • Stärkandet av de studerandes färdigheter att hantera vardagen

Prakticum är också med i ett annat projektnätverk, Med studerandes röst, och utvecklar i det nätverket två andra tyngdpunktsområden.

Målgrupp

Prakticums studerande och personal.

Tid

19.12.2022 – 30.04.2025

Finansiär

Utbildningsstyrelsen

Samarbetspartners

Axxell (huvudman), Folkhälsan utbildning, Optima och Yrkesakademin i Österbotten