Stäng

Innehåll

Strapets - ledning av strategisk och pedagogisk verksamhet

Projektet ledning av strategisk och pedagogisk verksamhet utvecklar Prakticums verksamhet på en strategisk nivå inom fyra tyngdpunktsområden.

1. Ledning av pedagogik och kundrelationer

2. Kompetens för kvalitetsarbete och kvalitetsledning 

3. Ledning av kompetens och personal 

4. Framtiden och visionärt ledarskap 

Tillsammans med projektets andra skolor och ett finlandssvenskt nätverk jämför vi goda modeller inom projektets delområden och utbyter erfarenheter. Projektet tar även i bruk nya modeller och genomför interna utredningar för att kartlägga framtida utvecklingsbehov.

Målgrupp

Ledning och personal på Prakticum.

Tid

20.11.2023–31.12.2024

Finansiär

Undervisnings- och kulturministeriet strategifinansiering 2023

Logo för Undervisings- och kulturministeriet

Partners

Åbo stad (huvudman) och 81 yrkesskolor.