Stäng

Innehåll

FRIS - yrkesexamen för studerande med svenska som andraspråk

FRIS-projektet möjliggör utveckling av undervisning i främmande språk samt utbudet och kvalitet på inhemsk språkundervisning inom yrkesutbildningen.

Som en del av projektet utvecklar Prakticum tillsammans med 61 andra yrkesinstitut pedagogiska modeller och undervisningsmaterial för studerande vars förstaspråk varken är svenska eller finska.

Det finns många personer i Finland som inte har svenska eller finska som förstaspråk men som gärna vill studera inom yrkesutbildningen för att så fort som möjligt komma in på arbetsmarknaden. Ett hinder på vägen är ofta språkkunskaperna och utbildningsanordnarnas förmåga att stödja dessa personer i studierna.

Prakticum deltar aktivt i tre av FRIS-projektets fem delprojekt:

  • Studier i svenska som främmande språk och kartläggning av språkkunskaper
  • Modeller och verksamhetsmiljöer som stöd för lärande
  • Stöd för mångfald i arbetslivet

Målgrupp

Personer med svenska som andraspråk.

Tid

1.1.2024-31.12.2024

Finansiär

Undervisnings- och kulturministeriet

Logo för Undervisings- och kulturministeriet

Partners

61 yrkesinstitut i Finland.