Utövare av medietjänster

Utövare av medietjänster - Helsingfors

MÅNGSYSSLARE I BRANSCHEN. I dagens värld kan vem som helst skapa medieinnehåll. Men det är få som kan göra det riktigt bra och dessutom bygga en karriär av det. Mediebranschen – och samhället i allmänhet – behöver proffsen som kan producera minnesvärt medieinnehåll. Därför finns det alltid en beställning på tekniskt kompetenta, kreativa och konstnärliga visionärer inom mediebranschen. Vid Prakticum blir du en mångsysslare med många ben att stå på i framtiden.

Kolla medielinjens egen webbplats!

Ansök till utövare av medietjänster, Helsingfors här! 

Grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning

För att studera inom media behöver du inte någon tidigare erfarenhet. Branschen välkomnar kreativa och analytiska personer som har ett öga för det visuella. Huvudsaken är ändå att du verkligen är intresserad av media. En nyfiken, utåtriktad person som alltid vill uppnå goda resultat och tycker om att samarbeta med andra.

Video, foto samt grafisk design för tryck och online media

Under dina studier kommer du att få grundfärdigheter och kunskap inom olika delområden inom mediebranschen. Du lär dig bland annat fotografering, bildbehandling, videoproduktion, produktion av webbsidor och printmedia. Du får också en inblick i branschen och hurdana jobb det finns på marknaden. Redan i början av dina studier har du ett konkret samarbete med arbetslivet i form av gemensamma projekt och inlärningsperioder i autentiska arbetsmiljöer.

Våren 2019 gav Prakticums media-treor ut en egen årsbok i form av en zine

Efter dina studier

Då du slutfört dina studier har du förutom ett examensbetyg också en digital portfo­lio som innehåller de bästa produk­terna du skapat under studi­etiden. Portfolion är ett visitkort som visar ditt kunnande – något du har nytta av då du söker jobb. Utbildningen ger också en god grund för dig som vill studera vidare inom media, till exempel vid en yrkeshögskola.
 
Dina arbetsplatser är i första hand medieföretag, reklambyråer, fotostudion och -affärer, men också företag och organisationer med medieuppgifter. En del väljer också att bli företagare.
 
Prakticum är med i projektet Smidiga övergångar i Svenskfinland och samarbetar med medielinjerna både vid yrkeshögskolan Arcada och Novia.

Prakticums utrymmen för mediestuderande finns i en annan byggnad, "Vikohuset", vars namn kommer från begreppet "visuell kommunikation". Utrymmena är nya, fräscha och lämpade för utbildningen. På medielinjens egen webbsida kan du ta en till på utrymmena.

Studier och specialiseringar

Det första året som mediestuderande på Prakticum är ett basår där du får prova på olika inriktningar inom mediebranschen. Utbildningen i Helsingfors och Borgå är det första året likadan. Du får grundläggande färdigheter inom videoproduktion, fotografisk produktion, onlinepublicering samt grafisk design på båda orterna. 

Under det andra året skiljer sig sedan utbildningen i Helsingfors och Borgå från varandra. Här kommer du att få en chans att välja den inriktning du tycker är mer intressant genom att välja studieort på nytt om du så önskar.

Ansökningsförfarande, inträdes- och lämplighetsprov

Intresserar du dig för både medielinjen i Helsingfors och i Borgå söker du till båda linjerna och lägger som första val det kompetensområde och ort som intresserar mest.  

Då du ansökt om studieplats kommer du att bli kallad till ett lämplighetsprov. Provet arrangeras 7 eller 8.5.2020 både i Helsingfors och Borgå. Har du sökt till båda kompetensområdena behöver du endast delta i ett lämplighetsprov, på den ort du valt som första val. Kallelsen till lämplighetsprov skickas till alla sökande. I samband med kallelsen får du även instruktioner till en förhandsuppgift.

Vid inträdes- och lämplighetsprovet kommer du att utföra några uppgifter som du får anvisningar om på platsen. Därtill deltar du i en intervju. I samband med intervjun presenterar du din förhandsuppgift som du skickat in på förhand enligt instruktionerna.

I Helsingfors: Kompetensområdet audiovisuell kommunikation

Under det andra och tredje året i Helsingfors kommer du att studera och få kunskap inom olika audiovisuella delområden. Du studerar videoproduktion, fotografisk produktion samt online media. 

Som studerande hos oss skapar du korta videoproduktioner, som till exempel kortfilmer och videoreportage. Du lär dig fotografera på fältet och i studiomiljö. I bildbehandling får du kunskap att optimera dina fotografier för online och tryckpublikationer. 

Ett exempel på vad studerande gör hos oss kan du se i vårt samarbete med Svenska Yle. Där har studerande skapat digitala reportage innehållande videoreportage, fotografier samt grafik och text. År 2019 handlade de digitala projekten om bland annat plast, plastsugrör och farlig kosmetika.

Studerande jobbar också för webben på andra sätt. De bygger egen portfolio, lär sig processerna i hur man bygger webbsidor samt skapar grafik och lär sig typografigrunder.

I slutet av studierna behärskar man en hel produktionsprocess: från att planera videoproduktioner, fotografier och webbsidor till att producera alla tre. Med den breda kompetensen du har kan du jobba med många olika arbetsuppgifter inom mediebranschen. En person som kan fotografera, filma samt skapa visuella produkter för digitala kanaler (och dessutom även för tryckta produkter) är en eftertraktad resurs på arbetsmarknaden

Examensdelar du kan studera hos oss:

Första året
  • Verksamhet inom mediebranschen (15 kp)
  • Fotoproduktion (15 kp)
  • Audiovisuell produktion (15 kp)
  • Lärande i arbetslivet
Andra och tredje året
  • Utarbetande av mediematerial (15 kp)
  • Produktion av nätpublikationer (30 kp)
  • Framställning av konstruerade fotografier (15 kp)
  • Arbete inom förproduktion av videofilmer (15 kp)
  • Arbete inom efterproduktion av videofilmer (15 kp)
  • Lärande i arbetslivet

 

Torsdag 13.2.2020

Sök på prakticum.fi: