Visuell marknadsföring

Visuell marknadsföring, Yrkesexamen inom marknadsföringskommunikation

En visuell marknadsförares arbetsuppgifter är att göra produkter synliga för kunderna, dvs produktexponering i butik och i skyltfönster, planering och bygge av mässmontrar och utställningar, kampanjplanering och praktisk reklam. Utbildningen riktar sig till dig som är kreativ och klarar av att både arbeta självständigt och i nära samarbete med olika uppdragsgivare.

Till en visuell marknadsförares arbetsuppgifter hör att göra produkter synliga för kunderna i butiker (produktexponering), att skapa skyltfönster, att planera och bygga mässmontrar och utställningar samt att planera kampanjer och praktisk reklam. Utbildningen är lämplig för dig som är kreativ och klarar av att jobba både självständigt och i nära samarbete med olika uppdragsgivare. 

Utbildningsort

Helsingfors

Utbildningstid

September 2018-Maj 2019, enligt den personliga tillämpningen.

Sista ansökningsdagen

Fortgående ansökan tills alla platser är fyllda. 

Deltagaravgift

500 € deltagaravgift
150 € pant för iPad mini

Undervisningsform och närstudier

Flerform, med närstudier på svenska ca 2 dagar i veckan. Även Inlärning i arbete ingår i studierna, sammanlagt ca 18 veckor. Enligt personliga tillämpningen. 

Lämplighetstest

Förhandsuppgiften lämnas in 10.6.2018 enligt separata instruktioner. Individuellt inlämningsdatum vid kontinuerlig ansökan.

Målgrupp

Yrkesexamen inom marknadsföringskommunikation är en lämplig examen för dig som är intresserad av att jobba som visualist t.ex. inom större klädkedjor eller butiker som fokuserar på design. En visualist brukar även delta i försäljningsarbetet.  

Examen består av

3 obligatoriska examensdelar
  • Förberedelse av ett uppdrag inom marknadskommunikation
  • Uppgörande av en visuell plan
  • Genomförande av en visuell plan
Kompetensområde
  • Kompetensområdet för visuell marknadsförare

Bedömning

Du som examinand visar ditt kunnande genom att göra ett yrkesprov som utförs i genuina arbetssituationer och med praktiska arbetsuppgifter. Ett yrkesprov görs för varje examensdel och utvärderas av två bedömare; en lärare och en företrädare för arbetslivet. Bedömningen sker i anslutning till varje enskild examensdel. Förutom det praktiska yrkesprovet utarbetar du också ett portfolio över ditt kunnande.

Läs mer här: http://vuxenutbildning.fi/blog/vad-ar-ett-examenstillfalle

 

Sök på prakticum.fi: