Närvårdare Närvårdare

NÄRVÅRDARE

ETT VIKTIGT OCH ANSVARSFULLT YRKE. Det finns alltid jobb för duktiga, yrkeskunniga närvårdare. I Finland är sysselsättningsgraden hög inom denna bransch. Med en närvårdarexamen kan du välja mellan olika arbetsplatser. Beroende på vilken inriktning du väljer kan du exempelvis jobba med barn och ungdomar, med äldre eller personer med funktionsnedsättning, på daghem, servicehus, sjukhus eller inom hemvården.

Kontakt

 • Henrik Wik
 • biträdande rektor
 • 050 550 7180
 • henrik.wik(a)prakticum.fi

En empatisk problemlösare

Som närvårdare jobbar du med människor i olika åldrar och livssituationer. Yrket är omväxlande, ansvarsfullt och självständigt. Närvårdaren är en empatisk problemlösare som agerar utgående från patientens eller klientens situation. Det dagliga arbetet kombineras av praktiska arbetsuppgifter och teoretisk kunskap. Som närvårdare lär du dig något nytt varje dag och har möjlighet att konstant utveckla dig själv i din yrkesroll. Vill du satsa på dina studier och jobba i en händelserik och givande bransch så är närvårdaryrket något för dig!

Konkret samarbete med arbetslivet

Som närvårdare kan du jobba inom social- och hälsovårdens olika områden. Studierna börjar med gemensamma studier för alla och sedan väljer du ett kompetensområde, en inriktning, som intresserar dig. Du kan bland annat inrikta dig på fostran av barn och unga, äldreomsorg, handikappomsorg och sjukvård och omsorg. Redan i början av dina studier har du ett konkret samarbete med arbetslivet i form av gemensamma projekt och inlärning på arbetsplatserna. 

Läs tidningen Folkhälsans intervju med Leo Laine, närvårdarstuderande, 1-2019: Fler manliga närvårdare behövs för balansen

Närvårdarexamen - en god grund för fortsatta studier

Närvårdaren har många möjligheter att studera vidare på tredje stadiet. Du som exempelvis har ambitioner att bli sjukskötare eller socionom kan redan under dina närvårdarstudier bekanta dig med socionom- och sjukskötarstudierna. Du kan förbereda dig och utföra delar inom närvårdarstudierna som sedan räknas till godo vid fortsatta studier. Exempelvis din första praktikperiod då du börjat studera på yrkeshögskola.

Prakticum är med i projektet Smidiga övergångar i Svenskfinland och har yrkeshögskolan Arcada som sin närmaste samarbetspart.

Grundexamen inom social- och hälsovårdbranschen

Närvårdaren arbetar med och för människor i olika åldrar, bakgrund och livssituationer. Närvårdaren stöder och handleder utveckling och delaktighet, sköter och vårdar samt stöder rehabilitering. Centrala kunskapsområden är bl.a. interaktion, handledning, vård och omsorg, första hjälpen, arbetarskydd samt stöd för funktionsförmåga.

Du kan studera till närvårdare i Helsingfors, Borgå och Esbo

Att studera som vuxen

Ansök till närvårdare, flerform och läroavtal här!

Undervisningsform och närstudier 

Flerform eller läroavtal. Arbetsplatsförlagd utbildning ingår i utbildningen. Har du närvårdarstudier på hälft sedan tidigare eller mycket kunnande genom t.ex. arbetserfarenhet lönar det sig alltid att vara i kontakt och fråga efter möjligheter att hoppa på utbildningen. 

 • Gisela Andergård-Heiskanen
 • Utbildningsplanerare, ansvarig för läroavtal
 • Telefonnummer: 050 441 4334
 • E-post: gisela.andergard-heiskanen(a)prakticum.fi

Utbildningsort

Borgå

Utbildningstid

Studiestart oktober 2019 
Enligt den personliga planen

Sista ansökningsdagen 

Kontinuerlig ansökan

Deltagaravgift

150 € pant för iPad mini

Lämplighetstest

Sökande bjuds in att delta i lämplighetstest i augusti 2019.
Jan-Magnus Janssons plats 5, 00560 Helsingfors

Målgrupp

För dig som vill jobba med och för människor. Du tar ansvar för dina egna studier och inlärning, samt är bra på att prioritera. Du vill lära dig nya saker och är inte rädd för att fråga om hjälp. Arbete inom branschen kräver psykisk uthållighet och stabilitet samt koncentrationsförmåga.

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Antagningen påverkas av SORA-författningarna (lösningar vid olämplighet för studier) som gäller för vissa utvalda examina. Alla studerande inom social- och hälsovårdsbranschen skall uppvisa brottsregisterutdrag efter studiestart.

Examen består av

Två obligatoriska examensdelar
 • Att främja utveckling och delaktighet
 • Att främja välbefinnande och funktionsförmåga
Ett kompetensområde (ett väljs)
 • Kompetensområdet för vård och rehabilitering av äldre
 • Kompetensområdet för arbete med personer med funktionsnedsättning
 • Kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga
En valbar examensdel
Gemensamma examensdelar
 • Kunnande i kommunikation och interaktion
 • Kunnande i matematik och naturvetenskap
 • Kunnande om samhället och arbetsliv.

Bedömning

Till varje examensdel hör lärande i arbetslivet och ett yrkesprov, där du via ditt arbete i en autentisk miljö påvisar det kunnande som krävs för yrket. Dessa kriterier är formulerade av utbildningsstyrelsen.

Sök på prakticum.fi: