Merkonom

MERKONOM -Helsingfors -Esbo

ETT YRKE ATT RÄKNA MED. Är du intresserad av företagsvärlden och vill lära dig om försäljning samt inköp av produkter och tjänster? Har du ambitioner att sköta din personliga ekonomi eller ett företags ekonomi på bästa sätt? Är du målmedveten, flitig, pålitlig, samarbetsvillig och artig? Då kommer merkonomyrket att passa dig.

Ansök till merkonom, Helsingfors här!

Ansök till merkonom, Esbo här!

Både individuellt och i team

Inom Prakticums merkonomutbildning lär du dig bl.a. företagsekonomi, kundservice, försäljning, redovisning och kontorsservice. På lektionerna jobbar vi både individuellt och i team. Redan i början av dina studier har du ett konkret samarbete med arbetslivet i form av gemensamma projekt och inlärningsperioder i autentiska arbetsmiljöer, exempelvis på olika företag.

Du kan påbörja dina studier både i Helsingfors och Esbo. Det sista året studerar du i Helsingfors.

Goda framtidsutsikter

Som utexaminerad merkonom har du möjligheter att jobba med intressanta och utmanande arbetsuppgifter i olika branscher. En merkonom kan vara företagare, marknadsförare, försäljare, bokförare, banktjänsteman eller kontorsarbetare. Kommunikation och presentationer hör till varje merkonoms grundfärdigheter, vare sig du jobbar med försäljning eller ekonomisk förvaltning.

Efter din examen kan du också fortsätta dina studier vid en yrkeshögskola eller handelshögskola. Prakticum är med i projektet Smidiga övergångar i Svenskfinland och samarbetar med yrkeshögskolan Arcada. Bland annat utvecklas studiestigar mellan Prakticum och Arcadas tradenomutbildning.

Grundexamen i affärsverksamhet

En merkonom behärskar personligt försäljningsarbete samt kundbetjäning. En fackman kan på ett lönsamt sätt sälja produkter och tjänster som motsvarar kundernas behov i olika slags affärer. Hon/han kan lyssna, fråga och diskutera samt förhålla sig positiv till olika slags kunder. Till arbetsuppgifterna hör bl.a. att betjäna kunderna och ta emot betalning, att ställa fram och att ha omsorg om betjäningslokalens visuella försäljning. De utexaminerade har också kunskaper i ekonomiförvaltning och kontorsservice. 
 
Vi erbjuder också merkonomexamen som heltidsstudier för studenter eller personer med en annan yrkesexamen. Utbildningen tar i detta fall ca. två år.

Sök på prakticum.fi: