Linjespecifik information för Närvårdare

Linjespecifik information för NÄRVÅRDARE

Grattis till studieplatsen och att du valt att studera hos oss! För att underlätta studiestarten och dina studier vid Prakticum, har vi gjort följande anvisningar. Bekanta dig även med den praktiska information som finns på sidan Studiestart.

Identifikation

För att Prakticum ska kunna följa GDPR, bör du vid skolstarten identifiera dig. Detta betyder att du ska uppvisa ett officiellt intyg med fotografi: ett giltigt och officiellt identitetskort, pass, körkort eller FPA-kort med fotografi, när du inleder studierna 13.8.2019.

Böcker och undervisningsmaterial

På närvårdarlinjen används vissa skolböcker i undervisningen. Du bör ha tillgång till böckerna för att kunna studera framgångsrikt. Du och din vårdnadshavare kan endera köpa böcker som nya eller begagnade, alternativt låna böckerna.

Litteraturlistan för närvårdarnas grundstudier har tidigare varit den lista som finns nedan. Vi kommer att granska litteraturlistan på nytt. Köp därför inte böcker före skolstarten och innan du fått litteraturlistan bekräftad med dina lärare!

Böcker som har använts i grundstudierna:

Kylliäinen Sirkku, Leander Marketta. Kosten och hälsan, Utbildningsstyrelsen, senaste upplaga.
Haug Egil et.al, Människokroppen, Anatomi och fysiologi, 2007,  Liber, ISBN 9789147084357
Svensson Höstfält Sonja, Specialpedagogik 1. 2011, Sanoma Utbildning.  ISBN 978 -91-523 -0946-9
Alternativa böcker:
Anttila Kyllikki m.fl., Vård och välbefinnande,  senaste upplagan Utbildningsstyrelsen
Imborn Monica, Åsbrink Britta, Vård och omsorgsarbete 1, Sanoma Utbildning. ISBN 978-91-523-0758-

Dator och IKT-verktyg

Då du inleder dina studier höstterminen 2019 behöver du en bärbar dator för att kunna studera. Mobiltelefonen är inte ett ändamålsenligt verktyg för att utföra studierna. Vi rekommenderar att din dator har minst 13” skärm och ett hållbart batteri som räcker hela skoldagen utan laddning. Datorn ska ha Windows 10 operativsystem och programmet Microsoft Office och ett uppdaterat virusprogram. Bland annat har Sophos home ett gratis viruskontrollprogram: https://home.sophos.com. Som studerande använder du dig av skolans nätanslutning.

I undervisningen använder vi datorn till bland annat följande uppgifter:

 • Söka information på internet
 • Skriva rapporter och lämna in uppgifterna elektroniskt
 • Göra presentationer med grafikprogram
 • Göra uträkningar och presentera dem i tabell- och grafikformat
 • Använda lärarmaterial som finns i Google Classroom

Om du inte har ett eget IKT-verktyg som beskrivs ovan och din familj inte har ekonomiska förutsättningar att skaffa ett sådant, så kan du och din vårdnadshavare göra en stipendieansökan till skolan i syfte att anskaffa IKT-verktyg. Ansökan görs efter skolstarten genom att fylla i Prakticums stipendieansökningsblankett.

Kläder och arbetsredskap

I den första examensdelen som startar i augusti, kommer vi att under lektionstid spendera tid utomhus. Därför är det önskvärt att du har lämpliga utekläder, så att du kan vistas ute också under sämre väder (regnkläder, gummistövlar, yllesockor, mössa och vantar). Detta gäller naturligtvis också under perioden i arbetslivet på hösten.

Lärande i arbete, Helsingforsenheten

I den första examensdelen sker allt lärande på arbetsplatsen i Helsingfors, Esbo eller Vanda. Skolan har samarbete med vissa daghem som fungerar som platser för arbetsplatsförlagd undervisning och praktik. 

Resekort för närvårdarstuderande i Helsingforsenheten

I och med arbetsplatsförlagd undervisning samarbetar Prakticum med daghem i Esbo, Vanda, Kyrkslätt och Helsingfors. Det förväntas att du rör dig med kollektivtrafik till dessa orter. Därför behöver du ett HRT/HSL-resekort då undervisningen sker på arbetsplatserna. Mer information om resekort och resestöd hittar du på Studiestart.

Hälsa

Ditt hälsotillstånd eller din funktionsförmåga behöver inte vara ett hinder för antagning som studerande. Men du kan inte antas som studerande om du på grund av din hälsa eller funktionsförmåga inte kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet i anslutning till studierna och om dessa hinder inte kan undanröjas med rimliga åtgärder. Prakticum bedömer de begränsningar som eventuella sjukdomar medför och den individuella vårdsituationen i fråga om sjukdomarna bedöms individuellt.

Följande faktorer kan utgöra hinder för antagning som studerande till social- och hälsovårdsbranschen:

 • Psykiska sjukdomar som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan
 • Fysiska sjukdomar som begränsar funktionsförmågan i så hög grad att personen inte kan genomföra

praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom sjukdomar eller funktionsnedsättningar i stöd- och rörelseorganen samt kroniska eksem

 •  En hudsjukdom som begränsar  funktionsförmågan såsom ett kroniskt  eksem som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till  utbildningen
 •  En sjukdom som smittar via blod kan begränsa möjligheten att genomföra praktiska uppgifter eller

inlärning i arbetet

 • Missbruk eller beroende av berusningsmedel

Utdrag ur straffregistret

Prakticum begär ett utdrag ur straffregistret av dig som närvårdarstuderande. Du bör uppvisa ett utdrag ur straffregistret innan du inleder sin första period på en arbetsplats med barn eller ungdomar.

 

Kontakt

 • Henrik Wik
 • biträdande rektor
 • 050 550 7180
 • henrik.wik(a)prakticum.fi

Sök på prakticum.fi: