Linjespecifik information för Merkonom

Linjespecifik information för MERKONOM

Grattis till studieplatsen och att du valt att studera hos oss! För att underlätta studiestarten och dina studier vid Prakticum, har vi gjort följande anvisningar. Bekanta dig även med den praktiska information som finns på sidan Studiestart.

Identifikation

För att Prakticum ska kunna följa GDPR, bör du vid skolstarten identifiera dig. Detta betyder att du ska uppvisa ett officiellt intyg med fotografi: ett giltigt och officiellt identitetskort, pass, körkort eller FPA-kort med fotografi, när du inleder studierna 13.8.2019.

Böcker och undervisningsmaterial

På merkonomlinjen används vissa skolböcker i undervisningen. Du bör ha tillgång till böckerna för att kunna studera framgångsrikt. Du och din vårdnadshavare kan endera köpa böcker som nya eller begagnade, alternativt låna böckerna.

Du som studerar till merkonom behöver följande böcker under årskurs 1:
Tomperi Soile, Bokföring i praktiken, övningsbok, 2013
Karjalainen, Leila, Matematik inom företagsekonomi, 2017

Beroende på vilken inriktning du väljer, kan det under studietiden komma tilläggslitteratur.

Dator och IKT-verktyg

Då du inleder dina studier höstterminen 2019 behöver du en bärbar dator för att kunna studera. Mobiltelefonen är inte ett ändamålsenligt verktyg för att utföra studierna. Vi rekommenderar att din dator har minst 13” skärm och ett hållbart batteri som räcker hela skoldagen utan laddning. Datorn ska ha Windows 10 operativsystem och programmet Microsoft Office och ett uppdaterat virusprogram. Bland annat har Sophos home ett gratis viruskontrollprogram: https://home.sophos.com. Som studerande använder du dig av skolans nätanslutning.

I undervisningen använder vi datorn till bland annat följande uppgifter:

  • Söka information på internet
  • Skriva rapporter och lämna in uppgifterna elektroniskt
  • Göra presentationer med grafikprogram
  • Göra uträkningar och presentera dem i tabell- och grafikformat
  • Använda lärarmaterial som finns i Google Classroom

Om du inte har ett eget IKT-verktyg som beskrivs ovan och din familj inte har ekonomiska förutsättningar att skaffa ett sådant, så kan du och din vårdnadshavare göra en stipendieansökan till skolan i syfte att anskaffa IKT-verktyg. Ansökan görs efter skolstarten genom att fylla i Prakticums stipendieansökningsblankett.

Kläder och arbetsredskap

För studier på merkonomlinjen behövs inte speciella arbetskläder, men en egen dator enligt anvisningarna ovan bör finnas tillhanda under varje skoldag.

Hälsa

Merkonomexamen har inte särskilda krav på hälsa, men du bör ha tillräcklig hälsa och funktionsförmåga för att göra praktiska uppgifter i både skolan och på en arbetsplats inom branschen.

 

Kontakt

  • Henrik Wik
  • biträdande rektor
  • 050 550 7180
  • henrik.wik(a)prakticum.fi

Sök på prakticum.fi: