Stäng

Innehåll

Utövare av visuell framställning

Grundexamen inom mediebranschen

Mediebranschen – och samhället i allmänhet – behöver proffsen som kan producera minnesvärt medieinnehåll. Därför finns det alltid en beställning på tekniskt kompetenta, kreativa och konstnärliga visionärer inom mediebranschen. På Prakticum blir du en mångsysslare med många ben att stå på i framtiden.

Utbildningsort

Borgå

Ansökan

Kontinuerlig

Kontakt

Teamledare
Jonas Tuominen
0400 248 960
jonas.tuominen@prakticum.fi

I korthet MÅLGRUPP Studera som vuxen Utbildningen består av Undervisningsform Ansökan

I korthet

Är du intresserad av bilder och bildkommunikation? Om du gillar att fotografera, illustrera, göra layout, teckna, måla, jobba med färger och former samt med digitala datorprogram, passar denna utbildning för dig.

En utövare av visuell framställning är en kreativ person, intresserad av världen runtomkring sig, initiativrik och har ett starkt intresse för den visuella branschen och design. Vid sidan av de digitala programmen lär du dig använda olika material, arbetsredskap och arbetsmetoder. Vi gör studiebesök till företag verksamma inom mediebranschen.

Målgrupp

För att studera inom media behöver du inte någon tidigare erfarenhet. Branschen välkomnar kreativa och analytiska personer som har ett öga för det visuella. Huvudsaken är ändå att du verkligen är intresserad av media. En nyfiken, utåtriktad person som alltid vill uppnå goda resultat och tycker om att samarbeta med andra.

Studera som vuxen

Alla utbildningar vid Prakticum passar även för vuxna studerande. I början av dina studier kartläggs din kompetens, tidigare arbetserfarenhet och tidigare utbildning och det görs upp en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK). I samband med kartläggningen gör man även upp en individuell studiestig, vilket kan innebära att studietiden förkortas.

Utbildningen består av

Verksamhet inom mediebranschen (obligatorisk)
Audiovisuell produktion (obligatorisk)
Utarbetande av mediematerial (obligatorisk)
Fotoproduktion
Utföra grafisk planering
Produktplanering inom grafisk design
Produktifiera grafisk planering på ett kundorienterat sätt
Visuell framställning och iakttagelse
Visuell planering och genomförande av en marknadsföringskampanj
Skapande av webbplatser
Experimentellt uttryck

Undervisningsform

Det första året som mediestuderande på Prakticum är ett basår där du får prova på olika inriktningar inom mediebranschen. Efter första årets gemensamma studier med Helsingforsenheten fortsätter du under det andra och tredje året i Borgå med grafisk planering. Du framställer logon, tidningsannonser, affischer, broschyrer och andra marknadsföringsprodukter för företag.

Du utvecklar dina kunskaper och konstnärliga inriktning genom varierande uppgifter inom måleri, illustrering, skulptur och experimentella tekniker. Inom grafisk design och bildbehandling lär du dig använda Photoshop, InDesign och Illustrator.

Ansökan

Då du ansökt om studieplats kommer du att bli kallad till ett lämplighetsprov. I samband med kallelsen får du även instruktioner till en förhandsuppgift.

Vid inträdes- och lämplighetsprovet kommer du att utföra några uppgifter som du får anvisningar om på platsen. Därtill deltar du i en intervju. I samband med intervjun presenterar du din förhandsuppgift som du skickat in på förhand enligt instruktionerna.