Stäng

Innehåll

Ledare för skolgång och morgon- och eftermiddags­­verksamhet

Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet

Som ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet stöder, handleder och assisterar du barn, ungdomar och vuxna i miljöer inom fostran, undervisning och det sociala området.

Utbildningsort

Helsingfors

Utbildningstid

1,5 år eller enligt personlig plan

Sista ansökningsdag

19.08.2020

I korthet MÅLGRUPP Utbildningen består av DELTAGARAVGIFT & DELTAGARANTAL Undervisningsform Ansökan Studiestart

I korthet

Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning med kompetensområdet för handledning i skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet. De huvudsakliga arbetsmiljöerna är skolor och läroanstalter samt den morgon- och eftermiddagsverksamhet eller andra fritidsaktiviteter som ordnas i anslutning till läroanstalterna.

Målgrupp

Utbildningen passar dig som redan har en grundexamen eller arbetar inom området, men saknar behörighet.

 

Utbildningen består av

Yrkesmässig verksamhet och arbetslivskunnande inom pedagogisk verksamhet och handledning
Handledning av eleven och handledning i lärande
Att svara mot behovet av stöd i miljöer av lärande och handledning
Handledning i morgon- och eftermiddagsverksamhet
Främjande av den mentala hälsan hos barn och unga
Handledning i grundläggande färdigheter i läsande och skrivande på svenska

Undervisningsform

Studierna består av närstudier (några dagar per månad, oftast lördag), distansstudier och lärande i arbetslivet. Vi förverkligar utbildningen i olika lärmiljöer, vilket betyder att man studerar vid sidan om sitt arbete. Utbildningen lämpar sig utmärkt att förverkliga på läroavtal.

I början av dina studier kartläggs din kompetens, tidigare arbetserfarenhet och tidigare utbildning och det görs upp en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK). I samband med kartläggningen gör man även upp en individuell studiestig, vilket kan innebära att studietiden förkortas.

Deltagaravgift

450€

(362.9€ + 24% moms.)

Ansökan

Då du ansökt till utbildningen kommer du att bli kallad till ett lämplighetstest. Testet ordnas 11.8.2020 i Helsingfors. Du kommer att få ett e-post med närmare instruktioner.

 

Studiestart

Första närstudiedagen är 29.8.2020.