Stäng

Innehåll

Närvårdare

Grundexamen inom social- och hälsovårdbranschen

Det finns alltid jobb för duktiga, yrkeskunniga närvårdare. I Finland är sysselsättningsgraden hög inom denna bransch. Med en närvårdarexamen kan du välja mellan olika arbetsplatser. Beroende på vilken inriktning du väljer kan du exempelvis jobba med barn och ungdomar, inom sjukvård och omsorg, med äldre eller personer med funktionsnedsättning, på daghem, servicehus, sjukhus eller inom hemvården.

Utbildningsort

Borgå
Helsingfors

Följande studiestart

9.2.2022

Ansökan

Kontinuerlig

Kontakt

Teamledare
Tiisa Vasara
040 0247 294
fornamn.efternamn@prakticum.fi

I korthet MÅLGRUPP Studera som vuxen Ansökan Studiestart

I korthet

Närvårdaren arbetar med och för människor i olika åldrar, bakgrund och livssituationer. Närvårdaren stöder och handleder utveckling och delaktighet, sköter och vårdar samt stöder rehabilitering. Centrala kunskapsområden är bl.a. interaktion, handledning, vård och omsorg, första hjälpen, arbetarskydd samt stöd för funktionsförmåga.

Målgrupp

Som närvårdare jobbar du med människor i olika åldrar och livssituationer. Yrket är omväxlande, ansvarsfullt och självständigt. Närvårdaren är en empatisk problemlösare som agerar utgående från patientens eller klientens situation. Det dagliga arbetet kombineras av praktiska arbetsuppgifter och teoretisk kunskap. Som närvårdare lär du dig något nytt varje dag och har möjlighet att konstant utveckla dig själv i din yrkesroll. Vill du satsa på dina studier och jobba i en händelserik och givande bransch så är närvårdaryrket något för dig!

Närvårdaren har många möjligheter att studera vidare på tredje stadiet. Du som exempelvis har ambitioner att bli sjukskötare eller socionom kan redan under dina närvårdarstudier bekanta dig med socionom- och sjukskötarstudierna. Du kan förbereda dig och utföra delar inom närvårdarstudierna som sedan räknas till godo vid fortsatta studier. Exempelvis din första praktikperiod då du börjat studera på yrkeshögskola.

Studera som vuxen

Alla utbildningar vid Prakticum lämpar sig lika bra för unga som för vuxna. I början av dina studier kartläggs din kompetens, tidigare arbetserfarenhet och tidigare utbildning och det görs upp en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK). I samband med kartläggningen gör man även upp en individuell studiestig, vilket kan innebära att studietiden förkortas.

Om du redan vet att du endast kan utföra studier i flerform skall du ansöka här.

Ansökan

Prakticum ordnar lämplighetstest för den som söker till närvårdarutbildningen.

Studiestart

Ta kontakt så bygger vi upp en personlig plan just för dig.