Stäng

Innehåll

Hux

Utbildning som handleder för examensutbildning

Få de färdigheter du behöver för att söka till yrkesinriktad examensutbildning eller gymnasieutbildning.

Utbildningsort

Borgå
Helsingfors

Ansökningsperiod

22.02.2022 - 22.03.2022

Kontakt

Utbildningschef
Gunilla Träskelin
041 7302 419
gunilla.traskelin@prakticum.fi

I korthet MÅLGRUPP Utbildningen består av Undervisningsform Ansökan Studiestart

I korthet

Utbildning som handleder för examensutbildning (HUX), är avsedd för läropliktiga och andra som saknar en examen på andra stadiet med behov av handledande utbildning. Målet för den handledande utbildningen är att ge den studerande färdigheter att studera inom utbildning som leder till en examen.

Hux-utbildning kombinerar påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen (10:e klass), utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA) samt utbildning som förbereder för gymnasieutbildning (LUVA). Utbildningen kör igång för första gången i augusti 2022 och ersätter därmed 10:e klassen, VALMA och LUVA.

Prakticum erbjuder Hux-utbildning på svenska för studerande i både huvudstadsregionen och Östnyland.

Målgrupp

Utbildning som handleder för examensutbildning (HUX) är avsedd för följande målgrupper:

  • Läropliktiga och andra som saknar examen på andra stadiet och som har behov av handledande utbildning
  • Studerande som har något annat modersmål än svenska, finska eller samiska
  • Studerande som har avlagt grundläggande utbildning eller en motsvarande utbildning på något annat språk än svenska, finska eller samiska

Utbildningen består av

Utbildningsdel som är gemensam för alla:

  • Studiefärdigheter och karriärplaneringsfärdigheter (2–10 veckor)

Valbara utbildningsdelar, av vilka den studerande ska avlägga minst två: 2

  • Stärkande av grundläggande färdigheter (1–30 veckor)
  • Studier inom yrkesutbildning och studier som förbereder för dem (1–30 veckor)
  • Studier inom gymnasieutbildning och studier som förbereder för dem (1–30 veckor)
  • Vardagskompetens och delaktighet i samhället (1–20 veckor)
  • Arbetslivsfärdigheter och lärande i arbetslivet (1–20 veckor)
  • Valbara studier (1–10 veckor)

Undervisningsform

Undervisningen byggs upp enligt individuella studiestigar som utgår ifrån studerandes styrkor och personliga mål.

Under Hux-utbildningen är målet att den studerande ska få växa till att ta ansvar för sina studier, sina beslut och sitt eget liv, samt bli förtrogen med demokratisk verksamhet och delaktighet. Delaktighet, engagemang, samhörighet samt stärkande av de emotionella och sociala färdigheterna betonas i all verksamhet. Varje studerande bidrar med sin egen insats till respektive studiegrupp och studerande uppmuntras till att lära sig tillsammans och av varandra. Utbildningen främjar studerandes välbefinnande och delaktighet.

Ansökan

Ansökning sker via den gemensamma elevantagningen, GEA, i studieinfo.

Personer som deltar i utbildningen bör ha ett avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen, eller ett betyg från en tidigare utbildning som motsvarar den grundläggande utbildningen.

Prakticum kan även anta studerande som inte har ett avgångsbetyg om studerande andes har tillräckliga förutsättningar att klara studierna. Detta avgörs från fall till fall.

Studiestart

Studierna börjar i augusti 2022 i samband med läsårsstarten.