Stäng

Innehåll

Datanäts­installatör

Grundexamen i informations-  och kommunikationsteknik, kompetensområdet datanät

Som datanätsinstallatör kan du ta i bruk datorer och datautrustning. Till det viktigaste kunnandet hör kommunikations- och datorutrustning för bostäder och affärsfastigheter, samt installation och konfiguration. Dessutom kan du serva datorutrustning och hemelektronik, samt installera och upprätthålla datanät, larmsystem och antennsystem.

Utbildningsort

Borgå
Helsingfors

Ansökan

Kontinuerlig

Kontakt

Teamledare
Peter Waltonen
041 7302 420
peter.waltonen@prakticum.fi

I korthet MÅLGRUPP Studera som vuxen Undervisningsform Studiestart

I korthet

Som datanätisinstallatör kan du installera och ta i bruk datorer och datautrustning. Till det viktigaste kunnandet hör kommunikations- och datorutrustning för bostäder och affärsfastigheter, samt installation och konfiguration. Dessutom lär du dig service av datorutrustning och hemelektronik, samt installation och upprätthållning av datanät, larmsystem och antennsystem.

Målgrupp

Utbildningen passar dig som är initiativrik, långsiktig, omsorgsfull och har en god koncentrationsförmåga. Vill ha ett omväxlande, intressant och utmanande yrke och är intresserad av datasystem, installationer och programmering.

Studera som vuxen

Alla utbildningar vid Prakticum lämpar sig lika bra för unga som för vuxna. I början av dina studier kartläggs din kompetens, tidigare arbetserfarenhet och tidigare utbildning och det görs upp en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK). I samband med kartläggningen gör man även upp en individuell studiestig, vilket kan innebära att studietiden förkortas.

Undervisningsform

Inom utbildningen används förutom vanliga klassrum också utrymmen för praktiska arbeten såsom datalabb, elektroniklabb och datasalar. Redan i början av dina studier har du ett konkret samarbete med arbetslivet i form av gemensamma projekt och inlärningsperioder i autentiska arbetsmiljöer, exempelvis på olika företag.

Studiestart

Ta kontakt så bygger vi upp en personlig plan just för dig!