Stäng

Innehåll

Excellence in Esport Education

Målet med projektet är att skapa samnordiska kurser inom esport för att sprida lokalt kunnande inom branschen på ett nordiskt plan.

Målgrupp

Esport studerande och lärare.

Tid

1.9.2020-31.8.2023

Finansiär

Erasmus+

Partners

Projektet är ett samprojekt mellan Teknikum (koordinator) i Sverige, Arna vgs. i Norge och Prakticum.