Stäng

Innehåll

Let Be Innovative and Social

Målet med projektet är att utveckla ett öppet pedagogiskt verktyg för karriärvägledning för studerande med hjälp av frivilligarbete och erfarenhetsbaserat lärande. Verktyget stöder och utvecklar studerandes sk soft skills. Inom projektet vill man också öka kunskapen och intresset för sociala företag. Lärare och personal får ta del av coaching-utbildning för att stöda studerande inom social företagsamhet som arrangeras inom projektet.

Målgrupp

Studerande och lärare inom det merkantila området i Prakticum.

Tid

1.3.2020-31.5.2023

Finansiär

Erasmus+

Partners

Projektet är ett samprojekt mellan Colegiul National de Informatica Piatra Neamt i Rumänien (koordinator), Futuro Digitale i Italien, I.E.S. Fransisco Garcia Pavon i Spanien, OGEC Saint Vincent de Paul i Frankrike, Sule Muzaffer Buyuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi i Turkiet och Prakticum.