Stäng

Innehåll

Ny teknologi och virtuell realitet i vårdutbildningen i Norden

Målet med projektet är att utreda möjligheter, jämföra goda modeller, pilotera och sprida information om användningen av virtuell realitet, utökad verklighet, robotik och ny teknologi inom vårdutbildningen i Norden.

Projektet kartlägger befintliga högteknologiska verktyg i undervisningen och gör benchmarking vid skolor i Norden. Genom detta skapas ett bestående nätverk som befrämjar och möjliggör för studerande att med högteknologi simulera och öva komplexa vårdsituationer i skolan. Lärare, studerande och arbetslivet deltar i arbetet och ny teknologi testas tillsammans med studerande. Projektet utmynnar i ett slutseminarium med arbetslivets representanter och en rapport om användningen av VR och ny teknologi i vårdutbildningen.

Målgrupp

Lärare och studerande inom vårdutbildningen i Norden, samt arbetslivets representanter.

Tid

1.8.2019-31.12.2022

Partners

Projektet är ett samprojekt mellan Prakticum (koordinator) 
Basic Health Care College, Danmark
Fyllingsdalen vidaregående skole, Norge
Teknikum, Sverige 

Finansiär

Nordplus Junior

Stöd Ukraina!