Stäng

Innehåll

Ny teknologi och virtuell realitet i vårdutbildningen i Norden

Målet med projektet är att utreda möjligheter, jämföra goda modeller, pilotera och sprida information om användningen av virtuell realitet, utökad verklighet, robotik och ny teknologi inom vårdutbildningen i Norden.

Projektet kartlägger befintliga högteknologiska verktyg i undervisningen och gör benchmarking vid skolor i Norden. Genom detta skapas ett bestående nätverk som befrämjar och möjliggör för studerande att med högteknologi simulera och öva komplexa vårdsituationer i skolan. Lärare, studerande och arbetslivet deltar i arbetet och ny teknologi testas tillsammans med studerande. Projektet utmynnar i ett slutseminarium med arbetslivets representanter och en rapport om användningen av VR och ny teknologi i vårdutbildningen.

Målgrupp

Lärare och studerande inom vårdutbildningen i Norden, samt arbetslivets representanter.

Tid

1.8.2019-31.12.2022

Partners

Projektet är ett samprojekt mellan Prakticum (koordinator) 
Basic Health Care College, Danmark
Fyllingsdalen vidaregående skole, Norge
Teknikum, Sverige 

Projektets resultat

Projektet har resulterat i att de olika skolorna som deltagit i projektet har fått många goda modeller för hur man använder teknologiska lösningar som pedagogiska metoder i vårdundervisningen samt hur dessa används ute vårdverkligheten i de olika länderna. Genom projektet har skolorna fått nytt perspektiv och kunnat utvecklat sin undervisning i en alltmer teknologisk riktning. Projektet har också medfört ett bestående nätverk för samarbete skolorna emellan. På Prakticum har projektet möjliggjort att vi idag har simulering och gamefication som en del av närvårdarnas undervisning. På projektets hemsida och i projektrapporten kan man läsa mer om själva projektet och dess resultat.

> Projektets hemsida

Projektrapport

Finansiär

Nordplus Junior