Stäng

Innehåll

Ansök till Prakticum

Gemensamma ansökan för våren 2020 är nu över. Ansökningstiden var 18.2-10.3. Nu gäller det att ansöka till Prakticum via kontinuerlig ansökan. 

Funderar du på att börja med något nytt i höst? Kanske studier till ett yrke. Du kan söka in till Prakticum via den kontinuerliga antagningen. Lediga studieplatser finns inom följande branscher:

Utbildningar i Helsingfors: 

Utbildningar i Borgå: 

Yrkesexamen i Helsingfors:

Ansök till utbildningarna via kontinuerlig ansökan här!

Information för dig som ansökt till Prakticum via gemensamma ansökan

 • Information och nya datum för inträdes- och lämplighetstesten ges så fort som möjligt.
 • Du får information om antagningsresultatet tidigast 11.6.2020. Om du har angett din e-postadress i din ansökan, får du antagningsresultatet också i din e-post.
 • Ta emot studieplatsen senast 25.6.2020.

Kontinuerlig ansökan

Via kontinuerlig ansökan kan du ansöka till den av våra utbildningar och fortbildningar som intresserar dig mest. Du ansöker direkt via Prakticums hemsida. Från och med 1.1.2020 är Inveon en del av Prakticum, vilket innebär att Prakticums utbildningsutbud har utökats.  

Den kontinuerliga ansökan passar särskilt för dig om:

 • du redan tidigare har avlagt en examen på andra stadiet eller en högskoleexamen
 • du har inhämtat kunnande i arbetslivet
 • du vill avlägga en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller en specialyrkesexamen eller delar av examen
 • du vill avlägga en yrkesinriktad examen som läroavtalsutbildning
 • du inte fick en studieplats i gemensam ansökan

Lämna in din ansökan till Prakticums kontinuerliga ansökan här! Observera att ansökan till följande utbildningar sker endast genom kontinuerlig ansökan. Ansökan till dessa utbildningar inleds 18.2.2020 och är öppen för alla.

 • Grundexamen inom konstindustri, artesan. Utbildningsort Borgå. 10 platser.
 • Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen, kock. Utbildningsort Borgå. 10 platser.
 • Grundexamen inom  el- och automationsteknik, elmontör. Utbildningsort Lovisa. 10 platser.

Då du lämnat in din ansökan

Efter att du lämnat in din ansökan blir du kontaktad och inbjuden till en ansökningsdiskussion där våra handledare hjälper dig vidare. 

Observera att inlämnad ansökan inte nödvändigtvis innebär att det finns lediga studieplatser till just den utbildning du valt utan leder till en diskussion där man utreder vilka studiealternativ som är möjliga och vilken utbildning som passar dig bäst.

 • Alla sökande har rätt till en jämlik behandling vid ansökan, vilket vi säkerställer genom att utgå från gemensamma antagningsgrunder då beslut om antagning görs. 
 • För att bli antagen till en utbildning krävs tillräckliga språkliga färdigheter för att avlägga ifrågavarande examen på undervisningsspråket. Allmänt krav på språknivå enligt antagningsgrunderna är B1.
 • Om du ansöker till grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning (utövare av mediatjänster) samt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (närvårdare) blir du kallad till ett lämplighetsprov. Du kan inte bli antagen om du uteblir från lämplighetsprovet. 
 • Om du ansöker till grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (närvårdare) ska du  även ange en bedömning av ditt hälsotillstånd i ansökningsblanketten. Information om hälsokraven finns bland annat i Studieinfo-tjänsten. 
 • Inom social- och hälsovårdbranschen sker val av kompetensområde senare under studiernas gång. Utbildningsanordnaren avgör vilka kompetensområden som erbjuds och förverkligas utgående från arbetslivets behov samt studerandes preferenser. 

Mera information om yrkesutbildningarna per tfn. 020 769 9700.


Valma – utbildning som handleder för yrkesutbildning. Sök senast 21.7.2020!

Vi vill påminna om att ansökningstiden för vår VALMA-utbildning börjar 19.5. Ansökan till VALMA sker via studieinfo och sista ansökningsdagen är 21.7.2020.

Ansökan sker i gemensam ansökan i Studieinfo.

 • Ansökningstiden är 19.5-21.7.2020.
 • Ansökan utgår 21.7 kl. 15.00
 • Du får information om antagningsresultatet tidigast 31.7.2020. Om du har angett din e-postadress i din ansökan, får du resultatet också i din e-post.
 • Ta emot studieplatsen senast 14.8.2020.
 • Lämplighetsdiskussion anordnas fortgående efter inlämnad ansökan. Krav på språknivå är A2.

Övriga tider på året sker ansökan via vår kontinuerliga ansökan ovan.


Läroavtal

Om du redan har en arbetsplats och samtidigt vill erhålla en yrkesutbildning kan läroavtalsstudier vara ett passande alternativ för dig. Du anhåller om att få studera på läroavtal då du ansöker om studieplats via kontinuerlig ansökan (länken ovan) och. Mera information om läroavtal.


Fortbildning

Till fortbildning och kortkurser söker du endera via kontinuerlig ansökan eller via anmälningslänken som finns i anslutning till utbildningens beskrivning. 

Information om våra aktuella kortkurser hittar du här


Ansökan till yrkesutbildning för idrottare

Prakticum är det enda svenskspråkiga yrkesinstitutet har status som yrkesutbildare för idrottare. Ansökan till Prakticums idrottsprofilering sker i samband med att du ansöker om en studieplats:

1. Ansök till en utbildning i gemensam ansökan eller via vår kontinuerliga ansökan och ange intresse för idrottsprofileringen i formuläret
2. Skriv ut och fyll i ansökningsblanketten till idrottsprofilering www.olympiakomitea.fi eller här.

Blanketten skickas per post till Björn Nylund i samband med att du ansöker om att studera vid Prakticum. 

Mer information: Björn ”Nalle” Nylund
Idrottskoordinator
Jan-Magnus Janssons plats 5
00560 Helsingfors

bjorn.nylund(a)prakticum.fi
0400 247 250


Ansökan till e-sport

Prakticum erbjuder en lokal examensdel inom e-sport som kan kombineras med alla utbildningar i Borgå och Helsingfors. Deltagande kräver varken viss nivå eller särskilt spel, kravet är ett genuint och seriöst intresse för esporten som livsstil. Studierna inom esport pågår hela studietiden och varje läsår inkluderar personlig utveckling (1kp), personligt varumärke (1kp), fysisk träning (2kp) samt sportspecifika utmaningar (1kp).

Studierna inom esport pågår hela studietiden och omfattar bland annat föreläsningar, fysisk- och mental träning, evenemang mm. Om studerande har intresse att tävla inom sitt eget spel, bildar vi skollag som också kan delta i olika turneringar.

Ansökan till esport görs efter att du inlett dina yrkesinriktade studier i samband med uppgörandet av din personliga plan för kunnandet (PUK). Årligen antas ca 20 nya esportare till programmet. Man blir antagen på basen av en intervju i början av läsåret.

Mer information:
Karl Ögland
Esportlärare
karl.ogland(a)prakticum.fi
050 508 0222


Ansökan till kombistudier 

Prakticum har från och med hösten 2020 gått in för att samarbeta med Tölö gymnasium, vilket betyder att studerande från alla utbildningsenheter erbjuds möjlighet att avlägga kombistudier vid kvällsgymnasiet i Helsingfors.

Som studerande vid Prakticum har du inom ramen för dina yrkesstudier möjlighet att läsa ett urval gymnasiekurser som förbereder för studentexamen. Vi erbjuder närundervisning i 4 ämnen: modersmål, finska (A-lärokurs), engelska (A-lärokurs) och matematik (kort lärokurs). Sammanlagt erbjuds 10 gymnasiekurser. Närundervisningen inleds på våren efter påbörjad yrkesutbildning och pågår två kvällar i veckan under alla tre studieår. Kombistudierna tillgodoräknas som en del av din yrkesexamen. För att avlägga studentprov i 5 ämnen förutsätts att du utöver erbjudna kombistudier avlägger studier på egen hand vid Tölö efter avlagd yrkesexamen. 

Vi rekommenderar att du avlägger studentproven i två omgångar efter att du avlagt erbjudna närstudier i respektive ämnen. Du står själv för studentexamens- samt eventuella studieavgifter. Studentexamensbetyget utfärdas från det gymnasium du avlagt närstudier och skrivit studentproven. Betyget kan utfärdas först efter avlagd yrkesinriktad grundexamen. Mera information om avläggandet av studentprov hittar du på studentexamen.fi.

Ansökan till kombistudier görs i samband med uppgörandet av din personliga plan för kunnandet (PUK) efter att du inlett dina yrkesinriktade studier. Du kan även anmäla intresse för kombistudier i samband med att du ansöker via gemensam ansökan eller vår kontinuerliga ansökan. Som antagningsgrund används avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen. För att ansöka krävs en medeltalsgräns på 7,0 i läsämnen. 25 studerande antas årligen till kombiprogrammet vid Tölö gymnasium.

Mera information om avläggandet av studentprov hittar du på studentexamen.fi.

Mer information:
Barbro Björk-Sinisalo, planerare
barbro.sinisalo@prakticum.fi
040 542 6400

Uppdaterad Torsdag 26.3.2020 kl. 18:00