Stäng

Innehåll

Kombistudier

Kombinera yrkesexamen och studentexamen

Studerande från alla utbildningsenheter erbjuds möjlighet att avlägga kombistudier vid Tölö kvällsgymnasium i Helsingfors.

Kontakt

Karriärvägledare
Kristina Högström
041 7302 543
fornamn.efternamn@prakticum.fi

I korthet MÅLGRUPP Utbildningen består av Undervisningsform

I korthet

Som studerande vid Prakticum har du inom ramen för dina yrkesstudier möjlighet att läsa ett urval gymnasiekurser som förbereder för studentexamen. Vi erbjuder  närundervisning i fyra ämnen: modersmål, finska, engelska och matematik. Sammanlagt erbjuds 10 gymnasiekurser. Kombistudierna tillgodoräknas som en del av din yrkesexamen. För att avlägga studentprov i fem ämnen förutsätts att du utöver erbjudna kombistudier avlägger studier på egen hand vid Tölö efter avlagd yrkesexamen.

Vi rekommenderar att du avlägger studentproven i två omgångar efter att du avlagt erbjudna närstudier i respektive ämnen. Du står själv för studentexamens- samt eventuella studieavgifter. Studentexamensbetyget utfärdas från det gymnasium du avlagt närstudier och skrivit studentproven. Betyget kan utfärdas först efter avlagd yrkesinriktad grundexamen. Mera information om avläggandet av studentprov hittar du hos studentexamensnämnden.

Tölö gymnasium

Studentexamen.fi

Målgrupp

Studerande på Prakticum.

Utbildningen består av

Modersmål
Finska (A-lärokurs)
Engelska (A-lärokurs)
Matematik (kort lärokurs)

Undervisningsform

Närundervisningen inleds på våren efter påbörjad yrkesutbildning och pågår två kvällar i veckan under alla tre studieår.