Stäng

Innehåll

Ansökan med prövning

Processen för prövningssamtal inför den gemensamma ansökan 2024

Den sökande deltar i två tillfällen.

1. Prov som mäter inlärningsfärdigheter

Den sökande deltar i ett prov som mäter inlärningsfärdigheter. Provet hålls i Prakticum

  • 17.4.2024 kl.10-12 i Helsingfors
  • 24.4.2024 kl. 10-12 i Borgå

Observera att provet är avsett för utbildningsanordnare som hjälpmedel vid antagningen enligt prövning. Det är inte möjligt att bli underkänd i provet. Här kan ni läsa mer om provet: https://opintopolku.fi/konfo/sv/sivu/ansoekan-via-antagning-enligt-proevning

2. Prövningssamtal

Den sökande får en kallelse till prövningssamtal från och med vecka 17. Kallelsen skickas per e-post till eleven och vårdnadshavaren. Samtalen hålls i Prakticum i den enhet man sökt till i första hand vecka 19, 20 och 21. Reservera 40 minuter för samtalet.

Bilagor till samtalet

  • Plan för särskilt stöd, såsom IP
  • Expertutlåtande som beskriver hälsotillstånd eller funktionsförmåga.
  • Motivationsbrev

Bilagor för samtalen bör skickas till Prakticum senast fredagen 26.4.2024. (Se adresser nedan)

Helsingfors:

Prakticum
Karriärvägledare
Jan-Magnus Janssons Plats 5
00560 Helsingfors

Borgå:

Prakticum
Karriärvägledare
Yrkesvägen 1
06450 Borgå

Vad är ett motivationsbrev?

Eget formulerat brev där eleven kort med egna ord beskriver vem hen är och varför hen sökt till utbildningen. Gärna handskrivet.

Ex.
“Hej! Jag heter XX XX.
Jag är mycket intreserad av elbranschen och informationsteknik. Det finns alltid jobb att fä inom dessa branscher. Jag vill ha ett yrke där man har med människor att göra.Jag har en farbror som jobbar inom el braschen och har talat mycket med honom har även talat med andra som jobbar inom branschen och det läter mycket intressant. Att jobba med datorer läter också intressant, jag har alltid varit intresserad av it, ända sedan…

Har du frågor gällande våra utbildningar?

Våra karriärvägledare hjälper dig vidare.