Stäng

Innehåll

Stödtjänster

Vi som jobbar med studerandevården.

Vi finns där för våra studerande

Målet för studerandevården är att se till att de studerande mår bra såväl fysiskt, psykiskt som socialt och att skapa goda studieförutsättningar. Studerandevårdsarbetet är också en förebyggande verksamhet som ger de studerande färdigheter för framtida liv. Ansvaret för detta bärs av skolans alla vuxna.

Ledare för studerandevården

Marika Koivunporras-Jansén
tfn 050 574 4974
marika.koivunporras-jansen@prakticum.fi

Vi jobbar med studentvården

Prakticum har ett studerandevårdsteam som träffas regelbundet och ansvarar för koordineringen och utvecklingen av studerandevården. Studerandevårdsteamet består av studiehandledare, speciallärare, kurator, psykolog, hälsovårdare, läkare, psykiatriska sjukskötare, socialhandledare och ledare för studerandevården.

Karriärvägledare

Karriärvägledarna hjälper dig med ärenden som berör dina pågående studier och handelder dig i frågor om kombistudier eller dubbelexamen. Karriärvägledarna ger också information om fortsatta studier.

Helsingfors

Mina Miettinen, karriärvägledare
0400 247 258,
mina.miettinen(a)prakticum.fi
Mottagning i Helsingfors: måndag–torsdag
Mina handleder blivande datanomer (Helsingfors), fordonsmekaniker, frisörer, ICT-montörer, kosmetologer, medieassistenter, merkonomer och PUSH!-studerande

Helsingfors och Borgå

Sam Grönstrand, karriärvägledare
0400 247 273,
sam.gronstrand@prakticum.fi
Mottagning i Helsingfors: måndag, tisdag, torsdag och fredag
Mottagning i Borgå: onsdag
Sam handleder blivande automationsmontörer, datanomer (Borgå), elmontörer, kockar, servitörer och närvårdare

Special- och stödundervisning

Om du tidigare fått specialundervisning eller mycket stödundervisning kontakta då skolans speciallärare. Specialläraren gör tillsammans med studiehandledaren/kuratorn och den studerande upp en individuell plan för hur undervisningen ordnas, för de studerande som behöver sådan. Stödåtgärder som skolan erbjuder kan t.ex. vara hjälp med läxläsning, tenthandledning, individuellt stöd eller stödundervisning i liten och kontinuerlig studiefärdighetsträning. Specialläraren och avdelningarnas resurslärare fungerar även som kompanjonlärare under lektioner.

Birgitta Stenberg, speciallärare
0400 247 268,
birgitta.stenberg(a)prakticum.fi

Sveps

Sveps erbjuder idag fyra olika verksamheter; uppsökande ungdomsarbete, startträning, arbetsträning samt jobbcoaching. Sveps är den enda svenskspråkiga ungdomsverkstaden i huvudstadsregionen och vi jobbar för att ungdomar som talar svenska ska få handledning och service på sitt eget språk.

Sveps upprätthålls av Yrkesinstitutet Prakticum vilket gör att Prakticum och Sveps har ett nära samarbete

Sveps hemsida

Kuratorer

Kuratorn i skolan finns till för att hjälpa dig som studerande då det gäller studierna och livet utanför skolan. Kuratorn funderar tillsammans med dig på i vilken livssituation du befinner dig i och ifall det finns faktorer som gör att studierna inte löper som de ska. Orsakerna kan ju t.ex. vara brist på motivation, sömnproblem, nedstämdhet, ångest, relationsproblem, mobbning, brist på självförtroende eller missbruk. Det är inte alltid självklart vad orsakerna eller ”problemen” är.

Tillsammans kan man ändå försöka samtala om livssituationen och kanske t.o.m. finna lösningar på svåra saker i livet. Ibland kan det hända att det lättar bara man får tala med en utomstående om sådant man tycker är jobbigt. Kuratorn i skolan finns också till för dina föräldrar. Föräldrar kan gärna kontakta kuratorn om de oroar sig för hur deras ungdomar klarar sina studier eller hur de mår.

Kuratorn hjälper också till att hitta andra som kan ta itu med svåra saker t.ex. inom hälsovården, psykiatrin eller socialvården.

Helsingfors

Petra Nyman, kurator
050 550 7089,
petra.nyman(a)prakticum.fi

Borgå

Gina von Schoultz, kurator
040 489 5757,
gina.vonschoultz(a)prakticum.fi
Mottagning i Borgå på onsdagar.

Skolpsykologer

Skolpsykologen är, tillsammans med annan studerandevårdspersonal en del av studerandevårdstjänsterna. En psykolog har som sitt expertisområde psykisk utveckling och mentalhälsa. Skolpsykologerna erbjuder sitt stöd till studerande med antingen inlärningssvårigheter, känslomässiga svårigheter eller en krävande livssituation. Tystnadsplikt ligger som grund för psykologens arbete. Alla diskussioner är konfidentiella, frivilliga och kostnadsfria. Ofta kan det vara en förälder, studiehandledare, hälsovårdare eller klassansvarig som rekommenderar att studerande i fråga kommer och talar med skolpsykologen. Du som studerande kan också själv reservera en tid, då du känner att det finns behov för det.

Helsingfors

Matilda Derefalk, skolpsykolog
040 6433008, 09 310 80 471,
matilda.derefalk@prakticum.fi
Matilda jobbar måndag till fredag fram till årets slut.

Borgå

Cecilia Clayhills, skolpsykolog
0406811945,
cecilia.clayhills@prakticum.fi
Det går också att göra en tidsbeställning via wilma. Cecilia jobbar måndagar, tisdagar samt udda veckors fredagar och har mottagning för Prakticums studerande på adressen Linnankoskigatan 37, Borgå.

Hälso- och sjukvård

Helsingfors

Alla som studerar i Prakticum har möjligheten att använda sig av hälsovårdarens tjänster. Besöken är alltid gratis. Alla första årets studerande erbjuds en hälsogransking, där det tas hänsyn till hälsotillstånd och hälsobeteende med tanke på blivande yrke och framtid. Hälsovårdaren har också öppen mottagning dagligen mellan kl 12-13. Akut sjukvårdsmottagning sker i första hand på boendeortens hälsovårdscentral. Då studerande är på IA får de också kontakta hälsovården på skolan. Uppbådsgranskningarna görs på våren.

Hälsovårdaren har tystnadsplikt och jobbar inom skolans studerandevårdsteam.

Hälsovårdarens primära uppgift är det förebyggande och hälsobefrämjande arbetet för den enskilda studeranden. Läkarmottagningen hålls på Arcada, E4. Hälsovårdaren bokar läkartiderna. Helsingforsstuderande som fyllt 18 år, betalar årets tre första sjukvårdsbesök hos läkare (3×13,70€). Utomsocknes studerande, som fyllt 18 år, betalar besöksavgiften 13,70€ för varje sjukvårdsbesök hos läkare. Oavbokad läkartid medför alltid en avgift på 33,80€. Föräldrar får gärna kontakta hälsovårdaren i sina barns hälsoärenden. Mottagningen finns i andra våningen, rum 211.

Gillan Suvisaari, hälsovårdare
050 345 2485,
gillan.suvisaari@hel.fi

Borgå

Erika Lindholm, hälsovårdare
040 4899 692,
erika.lindholm@porvoo.fi
Är på Prakticum onsdag till fredag.

Psykiatrisk sjukskötare

Psykiatrisk sjukskötare finns till för studerande i Prakticum (Helsingfors) 1 gång/vecka. Ta gärna kontakt om du är orolig över dig själv t.ex. vid livskriser, stress, nedstämdhet, depression, panik- och ångestkänslor eller sömnproblem. Föräldrar för gärna också kontakta vid oro över sitt barn. Meningen är att kartlägga ungdomens aktuella situation och hjälpa till. Läkartider ordnas vid behov, samt remiss för fortsatt psykiatrisk vård. Besöken är gratis. Psykiatrisk sjukskötare har tystnadsplikt och jobbar inom studerandevårdsteamet i skolan.

Viveka Eriksson, psykiatrisk sjukskötare
040 336 0188,
viveka.eriksson@prakticum.fi.
Telefontid vardagar kl.12:00-13:00, då tider kan bokas.

Socialhandledare

Prakticum har en socialhandledare som jobbar med den förebyggande och generella studerandevården, som en del av studerandevårdsteamet. Socialhandledaren jobbar med trivseln både i skolan som helhet och i klasserna. Trivseln handlar i klassen om gemenskap och arbetsro, i skolan exempelvis om skolmiljön och temadagar av olika slag. Socialhandledaren fungerar som handledare för både studerandekårens styrelse och tutorerna. Socialhandledaren ingår också i skolans e-sportteam.

Pia Öhman, socialhandledare
040 351 9800,
pia.ohman@prakticum.fi