Stäng

Innehåll

Studieguide

Här finner du väsentlig allmän information gällande studier på Prakticum.

Grattis till studieplatsen och välkommen till Prakticum! Vid studiestarten finns det fler saker som är bra att känna till.

Om du har ansökt via kontinuerlig ansökan efter läsårsstart kommer du överens om din studiestart med branschens kontaktperson.

Läsåret indelas i 5 perioder:

Period 1 10.8–1.10.2021
Period 2 4.10–3.12.2021
Period 3 7.12.2021–11.2.2022
Period 4 14.2–8.4.2022
Period 5 11.4–3.6.2022

Höstlov 18–22.10.2021
Jullov 23.12.2020–7.1.2022
Sportlov 21–25.2.2022

Våravslutning med dimission fredagen den 3.6.2022

En mer detaljerad årsklocka hittar du här

Prakticums huvudsakliga kommunikationskanal med studerande och vårdnadshavare är Wilma.

Morgonsamlingar för Prakticums studerande hålls kl.10:00 i början på varje ny period. Morgonsamlingarna sker via Teams.

 • Period 1: onsdag 17.8.2021, 10:00-10:15, tema: trivsel och gemenskap
 • Period 2: tisdag 5.10.2021, 10:00-10:15, tema: delaktighet
 • Period 3: onsdag  8.12.2021, 10:00-10:15, tema: hälsa
 • Period 4: tisdag 15.2.2022, 10:00-10:15, tema: normer
 • Period 5: tisdag 12.4.2022, 10:00-10:15, tema sex och relationer

Prakticums morgonsamlingar hålls av stödtjänster för studerande. Där tas upp aktuella ämnen som berör studerande samt ämnen kopplade till periodens tema.

Utvidgningen av läroplikten träder i kraft 2021 för en åldersklass i sänder. Den nya läropliktslagen träder i kraft 1.8.2021, men skyldigheten att söka en studieplats, vilken hänför sig till läroplikten, trädde i kraft genast vid ingången av 2021. Skyldigheten att söka sig till och fortsätta i utbildning på andra stadiet påverkar i praktiken de ungdomar som våren 2021 går i årskurs 9 i den grundläggande utbildningen (huvudsakligen 2005 födda). Från och med den årskullen gäller utvidgningen av läroplikten alla unga som övergår från den grundläggande utbildningen till andra stadiet.

Utvidgningen av läroplikten gäller unga som slutför den grundläggande utbildningens lärokurs som läropliktiga 1.1.2021 eller därefter. Personer för vilka läroplikten enligt gällande lag om grundläggande utbildning har upphört före 1.1.2021 omfattas inte av utvidgningen av läroplikten. Utvidgningen av läroplikten gäller alltså inte personer födda 2003 eller tidigare, även om de ännu för närvarande slutför den grundläggande utbildningens lärokurs, eftersom deras läroplikt enligt lagen om grundläggande utbildning har upphört före 2021.

Om en ung person slutför lärokursen för den grundläggande utbildningen våren 2021 före vårterminens slut, till exempel i undervisning som inte är bunden till årskurserna, fortsätter hans eller hennes läroplikt fr.o.m. 1.8.2021. Under våren ska han eller hon söka till utbildning på andra stadiet via gemensam ansökan eller på något annat sätt. Eftersom läropliktslagen träder i kraft 1.8.2021, så börjar skyldigheten att slutföra en utbildning på andra stadiet och för avgiftsfriheten i utbildningen på andra stadiet först då. Om den unga personen inleder utbildning på andra stadiet redan våren 2021, blir utbildningen avgiftsfri fr.o.m. 1.8.2021.

Avgiftsfrihet

Det som är avgiftsfritt för den studerande är:

 •     undervisningen (också för närvarande)
 •     bespisningen (också för närvarande)
 •     läroböcker och annat studiematerial som behövs i undervisningen
 •     arbetsredskap, -kläder och -material
 •     de fem prov i studentexamen som krävs för att fullfölja gymnasiets lärokurs samt omtagning av proven för de av dem som underkänts
 •     skolresor som är minst sju kilometer i ena riktningen
 •     i vissa specialfall också logi- och resekostnader

Personliga redskap som behövs vid utbildningar som betonar särskilda intressen, såsom musikinstrument eller sportutrustning som den studerande använder också på annat sätt än i samband med undervisningen, ska fortfarande betalas av den studerande själv (LPL 17 § 1 mom.).

Rätten till avgiftsfri utbildning på andra stadiet träder i kraft så att den gäller utbildning som inleds hösten 2021. Avgiftsfriheten gäller endast studerande som omfattas av den utvidgade läroplikten

Rätten till avgiftsfri utbildning på andra stadiet gäller till utgången av det kalenderår då den studerande fyller 20 år. Exempelvis har en studerande som vid 16 års ålder övergår från den grundläggande utbildningen till andra stadiet i princip rätt till avgiftsfri utbildning i 4,5 år. Inom den tidsperioden gäller avgiftsfriheten examensinriktad utbildning samt olika utbildningar i övergångsskedet. Avgiftsfriheten avbryts inte även om den studerande inom denna tidsperiod byter studieplats.

Avgiftsfriheten gäller inte studerande som inte omfattas av  den utvidgade läroplikten. Avgiftsfriheten gäller därmed inte studerande som våren 2021 avslutar påbyggnadsundervisning inom den grundläggande utbildningen, utbildning som förbereder för gymnasieutbildning eller utbildning som handleder för yrkesutbildning. Avgiftsfriheten gäller inte heller andra studerande som inleder studierna hösten 2021 och som inte omfattas av tillämpningsområdet för läropliktslagen. Om den studerande inte omfattas av avgiftsfriheten, har han eller hon även i fortsättningen rätt till läromaterialstillägg enligt lagen om studiestöd.

Källa och mer information: https://minedu.fi/sv/fragor-och-svar-om-laroplikten 

Studerande som omfattas av den utvidgade läroplikten

Är berättigade till gratis utrustning som exempelvis dator, redskap/verktyg och arbetskläder. Studerande kan hämta ut en dator och ryggsäck första skolveckan förutsatt att hen samt en vårdnadshavare har undertecknat ett avtal som delas ut första skoldagen.

Användningsregler för datorutrustningen

• Datorn används inom undervisningen som sker i Prakticum.
• Studerande har rätt att använda datorn för eget bruk utanför Prakticum.
• Datorn får enbart användas av den studerande som avtalet för studerandedatorn avser.
• Datorn skall alltid bäras med av studerande efter skoldagens slut eller förvaras i av Prakticum anvisat utrymme.
• Datorn bör vara fulladdad inför varje skoldag.
• Det är på den studerandes ansvar att vårda datorn väl, förvara den säkert samt se till att då när datorn inte används förvaras den inlåst i klassrum eller på annat av Prakticum anvisat utrymme.
• Datorn får inte användas för att äventyra Prakticums eller utomstående privatpersoners eller organisationers cybersäkerhet. Vid upptäckt av en cybersäkerhetsincident som berör datorn bör studerande informera Prakticum omedelbart.
• Studerande ansvarar själv för det material som sparas på datorn och att materialet inte bryter mot upphovsrätten eller är på annat sätt olagligt.
• Studerande ansvarar själv för att säkerhetskopiera det som lagras på datorn.
• Studerande är skyldig att uppträda i Prakticums IT miljö på ett etiskt sätt. Detta innebär att uppträda under eget namn, respektera alla människors lika värde, använda ett vårdat språk samt värna om såväl sin egen som andras integritet. Personangrepp eller kränkningar är aldrig tillåtna.

Tekniskt stöd för studerande

I det fall att du som studerande behöver hjälp med den dator du blivit utdelad av Prakticum kan du kontakta support@prakticum.fi för tekniskt stöd och handledning.

Du får av Prakticum stöd för användningen av din dator och datorutrustning i studierna, service åt datorn om den går sönder eller behöver en nollställning, information om inlösning i det fall du vill behålla din dator efter att du blivit utexaminerad samt handledning och stöd i de tjänster som används i dina studier som t.ex. ItsLearning, Wilma, Microsoft Teams och Google Classroom.

Om du har utmaningar med att logga in på ditt @edu.prakticum.fi konto för att komma igång kan du också direkt vara i kontakt med studiebyran@prakticum.fi eller besöka studiebyrån i våra enheter Helsingfors och Borgå.

Tekniska specifikationer

Dator: Dell Latitude 3310 CTO + Dell Pro Slim Backpack 15

Intel Celeron 4205U Processor (2 Core, 2MB cache, based 1.8GHz, 15W)
Intel Celeron 4205U Processor w/Intel HD Graphics 610
13.3" HD (1366 x 768) Anti-Glare Non-Touch, Camera & Microphone, WLAN Capable
8GB, 1x8GB, DDR4 Non-ECC
M.2 128GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive
4 Cell 56WHR Battery
65W AC Adapter, 3-pin
Intel Dual Band Wireless AC 9560 (802.11ac) 2x2 + Bluetooth 5.0
Internal Nordic Qwerty Non-backlit Keyboard

Studerande som inte omfattas av den utvidgade läroplikten

Hittar information om vad hen behöver bakom följande länkar:

Affärsverksamhet
- Merkonom

Hår och skönhet
- Frisör
- Kosmetolog

Informations- och kommunikationsteknik
- Datanätsinstallatör
- IT-stödperson
- Programutvecklare

Media och konst
- Utövare av medietjänster
- Utövare av visuell framställning

Restaurang och catering
- Kock
- Servitör

Social- och hälsovård
- Närvårdare

Tekniska branscher
- Automationsmontör
- Elmontör
- Fordonsmekaniker
- Husbyggare
- Kombinations-fordonsförare
- Verkstadsmekaniker

(Vissa utbildningar saknar fortfarande uppdaterad information, men vi uppdaterar all info före studiestart.)

I enheterna finns skåp där du kan förvara dina ditt studiematerial, utrustning och andra små saker. Du kan lösa ut en nyckel för ett förvaringsfack från Studiebyrån. I Helsingfors betalar studerande en pant på 20€ för nyckeln. Då du avslutar dina studier och returnerar skåpnyckeln får du panten tillbaka. Vid våra Borgåenheter uppbärs ingen pant.

De studerande som är inskrivna för grundexamen har rätt till en avgiftsfri måltid per vardag. Detta gäller även vuxenstuderande.

I Helsingfors serveras måltiden i huvudbyggnadens matsal, "Bamba" varje vardag från 11:00–13:00. Veckans matlista hittar du vid matlinjen och på Wilma.

I Borgå serveras maten i matsalen i huvudbyggnaden på Yrkesvägen 1. Det arrangeras skjuts för de som studerar i enheten i Ölstens.  Maten serveras från 11.00–13.00. Matlistan hittar du på Wilma.

Specialdieter kan du anmäla genom att fylla i blanketten som finns här och lämna in den till kökspersonalen.

Vi finns där för våra studerande

Målet för stödtjänster för studerande är att se till att de studerande mår bra såväl fysiskt, psykiskt som socialt och att skapa goda studieförutsättningar. Stödtjänstteamet jobbar för förebyggande verksamhet som ger de studerande färdigheter för framtida liv. Ansvaret för detta bärs av skolans alla vuxna.

Ledare för stödtjänster för studerande:
Catharina Grönqvist
+358 417 307 019
catharina.gronqvist@prakticum.fi

Mera info och kontaktuppgifter hittar du här.

Studerande vid Prakticum kan beställa ett studiekort från Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS). Studiekortet ger vissa ekonomiska fördelar t.ex. hos VR och Matkahuolto. Kortet är också ett allmängiltigt intyg över att personen är studerande. För ansökan behövs ett studieintyg från skolan. Gå in på https://skolungdom.fi/medlemskap/ och följ anvisningarna (fyll i blanketten, bifoga skannat studieintyg och foto samt betala in avgiften via nätbank). Kortet skickas sedan direkt hem till dig.

Du kan få studiepenning för dina studier fr.o.m. den första månaden efter din 17-årsdag. Du kan beviljas studiestöd när du studerar på heltid och dina studier pågår minst 2 månader utan avbrott och dina inkomster inte utgör hinder för studiestöd. Studiepenningen är beroende av din ålder, hur du bor, ditt civilstånd, din läroanstalt och av dina föräldrars inkomster (tills du fyllt 20 år).

Förstagångssökande kan få studiestöd, om kriterierna uppfylls, när de blivit antagna till skolan. Därefter krävs framgång och regelbundenhet i studierna. Studieframgången anses inte vara tillräcklig om studierna försummas eller förlängs över den maximi stödtid som fastställts för ifrågavarande studier. Om studieprestationerna bedöms vara otillräckliga (minst 4,5 kompetenspoäng/månad) kan utbetalningen av studiestödet avbrytas och redan utbetalt stöd återkrävas. FPA beviljar i allmänhet studiestöd från början av studierna för hela studietiden. Då får du studiestöd också under följande läsår utan att behöva ansöka om det på nytt.

FPA betalar ut studiestöd tidigast från början av den månad då FPA eller läroanstalten har fått din ansökan. Om man vill ha studiestöd från början av t.ex. september skall ansökan alltså vara studiestödsmyndigheterna tillhanda i september. Studiestödet består av studiepenning och statsgaranti för studielån. Du kan ansöka om studiestöd via FPA:s e-tjänst: www.fpa.fi/etjanst. Du loggar in till e-tjänsten med dina egna nätbankskoder eller med mobilverifiering (som du erhåller av din operatör). Alternativt kan du ansöka med FPA:s studiestödsblankett (OT1r): https://www.kela.fi/documents/10192/3861304/OT1r.pdf. Med samma blankett kan du ansöka om studiepenning och statsgaranti för studielån. Statsgarantin förutsätter i allmänhet att du också får studiepenning.

Studiestödsblanketterna får du från hyllan vid Studiebyrån nere på första våningen, både i Helsingfors och Borgå. Ifylld blankett hämtas till kansliet som stämplar, bifogar ett studieintyg och skickar blanketten till FPA. Ifall du ansöker via nätet be kansliet om studieintyg som du kan skanna och bifoga till din ansökan.

Kontakt

Mera information hittas på FPA:s hemsida: https://www.kela.fi/web/sv/studiestod
Studerande kan vara i direkt kontakt med FPA antingen via e-tjänsten: https://www.kela.fi/web/sv/etjanst eller per telefon på numret: 020 692 229.
Ifall du har frågor gällande studiestödet kan du vända dig till Prakticums studiesekreterare:

Helsingforsenheten:
Cecilia Ahrenberg
0400 581 604
cecilia.ahrenberg@prakticum.fi

Borgåenheten:

Tina Andersson
041 730 2414
tina.andersson@prakticum.fi

Som studerande kan man få vissa förmåner eller stöd för sina dagliga skolresor samt övriga resor som görs på fritiden. 

HRT:s studeranderabatt

Studerande som fyllt 18 år och som är fast bosatt i HRT-området kan köpa periodbiljetter med studeranderabatt (45 % billigare). Studeranderabatten gäller inte värde- enkel- eller tilläggsbiljetter. 

I HRT-appen kan studerande själv verifiera sin status som studerande innan köp av ny periodbiljett. Ifall verifieringen inte lyckas bör man fylla i den fysiska blanketten för studeranderabatt: https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/lomake_opiskelija_2019_suomi_ruotsi.pdf 

Blanketten finns även vid Prakticums studiebyrå. Blanketten bör skrivas under och stämplas av läroanstalten. 

Läs mer om rätten till studeranderabatt här (på finska): https://www.hsl.fi/liput-ja-hinnat/alennusryhmat/opiskelija-alennus 

VR:s studeranderabatt

Studerande får rabatt på VR:s tågbiljetter antingen genom att visa upp ett giltigt studiekort eller ett tillfälligt intyg för studierabatt. Tillfälliga intyget hittas här: https://assets.ctfassets.net/gshi3wijcp49/6WGHPwkNkNRF15xHdcAFA3/bb943abaab9f90894ac5eb927ffbc211/Tillfalligt-Intyg-Studierabatt-Tag.pdf 

Intyget fås även från Prakticums studiebyrå. 

Läs mer om VR:s studeranderabatt här: https://www.vr.fi/sv/rabatt-pa-tagbiljetter/studeranderabatt  

FPA:s skolresetöd

FPA:s skolresestöd ersätter kostnader för skolresorna. Läs mer om skolresestödet i flikarna nedan

Information om FPA:s skolresestöd (fr.o.m. 1.8.2021)

Studier vid Prakticum som berättigar till skolresestöd

 • Yrkesinriktad grundexamen
 • Förberedande utbildningar (VALMA)

Resans längd

En förutsättning för skolresestöd är att skolresan från den studerandes bostad till läroanstalten är minst 10 kilometer (kortaste möjliga rutten med bil).

Stödtid och egen betalningsandel

Fr.o.m. 1.8.2021 tas det i bruk nya bestämmelser om under hur många dagar man får skolresestöd.

Skolresestöd bestäms månadsvis

 • Antalet resdagar granskas per kalendermånad
 • Hur resdagarna placerar sig inom månaden är inte bestämt. Resdagarna kan fördela sig ojämnt eller jämnt under hela månaden
 • Den studerande får, per kalendermånad,
  • fullt stöd om hen har minst 15 resdagar per månad
  • hälften av fullt stöd om hen har 10-14 resdagar per månad
 • Om den studerande använder köpintyg får hen köpa antingen en biljettprodukt för en hel månad eller en biljettprodukt för en halv månad
 • Om den studerande själv köper sin biljett får hen ersättning för priset av en biljettprodukt som motsvarar en hel eller en halv månad

Exempel på stödbelopp

 • Om den studerande har minst 15 resdagar, t.ex. reser till läroanstalten ca tre veckor i månaden, får hen fullt stöd. 
 • Resdagarna kan antingen fördela sig jämnt under hela månaden eller så att de tidsmässigt följer på varandra.
 • Den studerande har 10-14 resdagar per kalendermånad, t.ex. enligt följande:
  • Den studerande reser under månaden till läroanstalten 3 dagar i veckan. Den studerande har då i snitt 12 resdagar i månaden.
  • Den studerande bor växelvis varannan vecka hos sina båda föräldrar och resan från den ena föräldern berättigar till skolresestöd (antalet resdagar ca 10 per kalendermånad)

För vilken tid kan den studerande ansöka om stöd? 

Skolresestöd ansöks för högst ett läsår åt gången, inte hela studietiden. 

 • I ansökan efterfrågas resandet per månad
 • Den studerande söker stöd för så lång tid framåt som antalet skolresor är känt
 • Precis som tidigare gäller att om den studerande kan uppskatta att hen kommer att resa regelbundet är det bättre att söka om stöd för så lång tid som möjligt och sedan meddela om eventuella förändringar.

Den studerandes egen betalningsandel

 • Den studerande betalar själv en egen betalningsandel (självrisk) för skolresorna. 
 • Den egna betalningsandelen är
  • fullt stöd: 43€/månad
  • hälften av fullt stöd: 21,50€/månad
 • Även om den studerande använder flera olika färdsätt tas det bara ut en egen betalningsandel per månad

Olika färdsätt

 • Matkahuoltos trafik
   • Resans längd i en riktning minst 10 km
   • Priset för den biljett som säljs till den studerande ska överskrida 54€ för en hel månad och 27€ för en biljett för halva månaden.
   • Den studerande betalar sin egen betalningsandel, 43€ eller 21,50€.
   • Studerande får ett köpintyg av läroanstalten, med vilket hen köper en skolresestödsbiljett från Matkahuolto.
 • Annan kollektivtrafik (t.ex. HRT/VR)
   • Kollektivtrafik som inte använder sig av förfarandet med köpintyg
   • Resans längd i en riktning minst 10 km
   • Priset för den biljett som säljs till den studerande ska överskrida 54€ för en hel månad och 27€ för en biljett för halva månaden.
   • Den studerande köper och betalar själv biljetten till normalt pris. Som skolresestöd betalas den andel av biljettpriset som överskrider den studerandes egen betalningsandel 43€ eller 21,50€.
 • Eget färdsätt
 • Stöd för eget färdsätt beviljas i allmänhet endast om andra färdsätt inte finns att tillgå. I först hand beviljas stöd enligt kollektivtrafiken.
 • Stöd betalas ut på basis av resans längd minskat med den studerandes egna betalningsandel (43€ eller 21,50€).
 • Stöd enligt eget färdsätt beviljas också om den studerande har rätt till stöd för kalendermånaden, men ett eller flera av färdsätten varar under 10 dagar. Också om den studerandes tur- och returresa skiljer sig åt eller varierar under veckan beviljas stöd enligt eget färdsätt som den studerande själv ordnar.

Ansökan om skolresestöd

Ansökan görs med blanketten KM1r Ansökan om skolresestöd: https://www.kela.fi/documents/10192/3861304/KM1r.pdf. Det går inte att göra ansökan om skolresestödet elektroniskt. Ansökan lämnas in till Prakticums studiebyrå som granskar och skickar ansökan vidare till FPA.

Köpintyget får studeranden från skolan då ansökan lämnas in.

Skolresestödet kan beviljas tidigast från början av månaden före den då ansökan inkom. Det är därför viktigt att lämna in ansökan i tid till läroanstalten. 

Meddelande om förändring i skolresestödet: den studerande är själv skyldig att meddela om förändringar gällande skolresestödet!

Den studerande meddelar om förändringar med blanketten KM 4r Meddelande om förändring - Stöd för skolresor https://www.kela.fi/documents/10192/3861304/KM4r.pdf . Även denna lämnas in till Prakticums studiebyrå. 

Stödet ska alltid justeras när:

 • studierna avslutas eller avbryts
 • antalet resor som den studerande gör per månad ändras avsevärt
 • läroanstalten eller adressen ändrar
 • färdsättet ändrar
 • det sker någon annan förändring som påverkar skolresestödets belopp, t.ex. under perioder med inlärning i arbetet

Kontakt

Mera information hittas på FPA:s hemsida: https://www.kela.fi/web/sv/skolresestod 

Studerande kan vara i direkt kontakt med FPA antingen via e-tjänsten: https://www.kela.fi/web/sv/etjanst eller per telefon på numret: 020 692 229.     

Ifall du har frågor gällande skolresestödet kan du vända dig till Prakticums studiesekreterare:

Helsingforsenheten: 

Cecilia Ahrenberg
0400 581 604
cecilia.ahrenberg@prakticum.fi

Borgåenheten:

Tina Andersson
041 730 2414
tina.andersson@prakticum.fi

Studier vid Prakticum som berättigar till skolresestöd

 • yrkesinriktad grundexamen
 • yrkesexamen
 • förberedande utbildningar (VALMA)

Resans längd

En förutsättning för skolresestöd är att skolresan från studerandes bostad till skolan är minst 7 km.

Stödtid - skolresestödet bestäms månadsvis

 • antalet resdagar granskas per kalendermånad
 • i en kalendermånad räknas endast de av kalendermånadens dagar som berättigar till skolresestöd
 • det görs ingen skillnad på helgdagar eller veckoslut. De räknas med i stödtiden om den studerande gör skolresor då
 • tur- och returresor räknas inte separat
 • Hur dagarna placerar sig inom månaden är inte begränsat eller bestämt. Resdagarna kan fördela sig ojämt eller jämt under hela månaden eller de kan tidsmässigt följa på varandra

Den studerande får, per kalendermånad:

 • fullt stöd om hen har minst 15 resdagar per månad
 • hälften av fullt stöd om hen har 10-14 resdagar per månad 

Med köpintyg får hen köpa antingen en biljettprodukt för en hel månad eller en biljettprodukt för en halv månad. Om stödet betalas till den studerande själv är stödet antingen fullt stöd för hela månaden eller cirka hälften av fullt stöd.

Den studerande söker om stöd för så lång tid framåt som antalet skolresor är känt. Om studeranden kan uppskatta att hen kommer att resa regelbundet är det bättre att söka om stödet för så lång tid som möjligt och meddela om eventuella förändringar.

Den studerandes egen betalningsandel

Fr.o.m 1.8.2021 ingår ingen egen betalningsandel i stödet för de studerande som är berättigade till avgiftsfri utbildning.

Olika färdsätt

 • Matkahuoltos trafik
   • Resans längd i en riktning minst 7 km
   • Ingen minimikostnadsgräns för biljettpriset
   • Den studerande betalar ingen egen betalningsandel.
   • Studerande får ett köpintyg av läroanstalten, med vilket hen köper en skolresestödsbiljett från Matkahuolto.
 • Annan kollektivtrafik (t.ex. HRT/VR)
   • Kollektivtrafik som inte använder sig av förfarandet med köpintyg
   • Resans längd i en riktning minst 7 km
   • Ingen minimikostnadsgräns för biljettpriset
   • Den studerande köper och betalar själv biljetten till normalt pris. Skolresestödet betalas i sin helhet till studerandes konto, ingen egen betalningsandel.
 • Eget färdsätt
 • Stöd för eget färdsätt beviljas i allmänhet endast om andra färdsätt inte finns att tillgå. I först hand beviljas stöd enligt kollektivtrafiken.
 • Stöd betalas ut på basis av resans längd.
 • Stöd enligt eget färdsätt beviljas också om den studerande har rätt till stöd för kalendermånaden, men ett eller flera av färdsätten varar under 10 dagar. Också om den studerandes tur- och returresa skiljer sig åt eller varierar under veckan beviljas stöd enligt eget färdsätt som den studerande själv ordnar.

Ansökan om skolresestöd

Ansökan görs med blanketten KM1r Ansökan om skolresestöd: https://www.kela.fi/documents/10192/3861304/KM1r.pdf. Det går inte att ansökan om skolresestödet elektroniskt. Ansökan lämnas in till Prakticums studiebyrå som granskar och skickar ansökan vidare till FPA.

Köpintyget får studeranden från skolan då ansökan lämnas in.

Ändrade omständigheter: den studerande är själv skyldig att meddela om förändringar gällande skolresestödet!

Den studerande meddelar om förändringar med blanketten KM 4r Meddelande om förändring - Stöd för skolresor https://www.kela.fi/documents/10192/3861304/KM4r.pdf . Även denna lämnas in till Prakticums studiebyrå. 

Stödet ska justeras alltid när:

 • studierna avslutas eller avbryts
 • antalet resor som den studerande gör per månad ändras avsevärt
 • läroanstalten eller adressen (resan) ändras
 • färdsättet ändras
 • det sker någon annan förändring som inverkar på skolresestödets belopp (exempelvis att resan ändrar under en period av lärande i arbetet) 

Pga att skolresestödet beräknas per kalendermånad ska den studerandes meddelande om förändring beskriva hela kalendermånadens resor när de förändrade förhållandena inträffar mitt under en månad.

Kontakt

Mera information hittas på FPA:s hemsida: https://www.kela.fi/web/sv/skolresestod 

Studerande kan vara i direkt kontakt med FPA antingen via e-tjänsten: https://www.kela.fi/web/sv/etjanst eller per telefon på numret: 020 692 229.     

Ifall du har frågor gällande skolresestödet kan du vända dig till Prakticums studiesekreterare:

Helsingforsenheten: 

Cecilia Ahrenberg
0400 581 604
cecilia.ahrenberg@prakticum.fi

Borgåenheten:

Tina Andersson
041 730 2414
tina.andersson@prakticum.fi

Helsingfors

I Helsingfors kan man ansöka om bostad via HOAS (Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse) www.hoas.fi eller kundservice (09) 549900.

 

Borgå

OP-Disponentcentral i Borgå, sköter om studiebostäderna som finns i Borgå. Kontaktuppgifter: Nina Ambrusin 010 256 3183 eller Taina Lehti 010 256 3185

Det finns även studiebostäder på Styrmansvägen som är på ca. 1 kilometers avstånd från Borgåenheten. På grund av det stora behovet av studiebostäder hyrs lägenheter i två av fem hus ut redan hösten 2020. Bostäderna som erbjuds för tillfället är i grundskick, men daterade. Detta har beaktats i hyrans pris. Husen kommer att renoveras inom de kommande åren vilket gör det möjligt att därefter flytta in i en nyrenoverad lägenhet. På styrmansvägen kan du välja mellan att flytta in i en delad bostad, tvåa eller trea. För tillfället finns ca 26 bostäder och ca 50 sängplatser lediga. På frågor och visningar gällande Styrmansvägen svarar Ronja Roms 040 7739 781, ronja@happyhousing.fi . Ronja pratar svenska. För att göra en ansökan till Styrmansvägen kan du ladda ner bostadsblanketten här! Blanketten skickas till Ronja Roms e-post.

Försäkringar

Prakticums försäkringar för studerande i grundläggande utbildning

1. Lagstadgad olycksfallsförsäkring för studerande gäller vid olycksfall under
- Praktisk undervisning i skolan lektionstid
- Utbildningsavtal: inlärning på arbetsplats
- Resor till och från arbetsplatsen samt visningsexamen

2. Frivillig försäkring för studerande gäller vid olycksfall under
- Teoretisk undervisning i skolan
- Gymnastiklektioner
- Skolresor
- Verksamhet anordnad inom ramen för skolans läroplan

3. Resenärsförsäkring för studerande gäller
- Vid sjukdom och/eller olycksfall under arbetspraktikperioder utomlands enligt läroplanen
- Vid sjukdom och/eller olycksfall under utlandsresor i anslutning till undervisningen

4. Ansvarsförsäkring under utbildningsavtal, inlärning på arbetsplats, gäller
- Vid akut, oförutsedd olycka på arbetsgivarens egendom i Finland
- Prakticum har ingen försäkring för studerandes egendom, varken i skolan eller under utlandsresor. Prakticum har ingen ansvarsförsäkring för arbetsgivarens egendom utomlands.

Rättsskydd

För de studerandes rättsskydd gäller: lag om yrkesutbildning (531/2017), Statsrådets förordning om yrkesutbildning (673/2017)

Nyheter