Smidiga övergångar

Smidiga övergångar

För dig som har tankar på vidarestudier. Smidiga övergångar är som namnet i sig säger, ett smidigt sätt att förbereda sig för yrkeshögskolestudier och att smidigt kunna söka in till Arcada.

Läs Corinne Heikkiläs erfarenheter av Smidiga övergångar här!

Under studietiden på Prakticum kan du börja förbereda dig för kommande studier på Arcada genom att välja examensdelen Med sikte på högskolestudier. Examensdelen fördjupar ditt kunnande inom modersmål, matematik och engelska. Ämnen som du behöver behärska för att klara av studierna på en yrkeshögskola. Examensdelen avslutas med ett skriftligt arbete som även kan ersätta delar eller hela urvalsprovet till Arcada beroende på vilken utbildning du söker till. Examensdelen är en del av din grundexamen och väljs som en valbar examensdel i yrkesämnen.

Inom social- och hälsovårdsbranschen har du även möjlighet att redan på förhand bekanta dig med yrkeshögskolestudier genom att ta del av kurser på Arcada eller avlägga en lärande på arbetsplatsen med Arcadas målsättningar och praktikuppgifter. På så vis har du också möjlighet att förkorta din studietid på Arcada genom att få erkänt kunnande i det du avlagt på förhand.

Då du har avlagt examensdelen Med sikte på högskolestudier har du möjlighet att söka in till Arcada via den smidiga leden som är likvärdig med de andra ansökningssätten.

 

Kontakt

Sök på prakticum.fi: